คุณแม่นิติพร บัวผาง

ราชินีบน

British Columbia, Canada

Richmond School District

คุณพ่อและคุณแม่ต้องขอบคุณ GENT ที่ดำเนินการเอกสารทุกอย่าง หาข้อมูลรายละเอียด รวมถึง ให้ปรึกษาแนะนำทุกหัวข้ออย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ทั้งในเรื่องของโรงเรียนและโฮสต์แฟมิลี่ จึงทำให้การเดินทางไปเรียนต่อของน้องต้นข้าว ราบรื่นทุกอย่าง ขอบคุณสำหรับประสบการณ์ดีๆของน้องสำหรับการเรียนต่อมัธยมที่แคนาดาในครั้งนี้ค่ะ ถ้ามีโอกาสหน้าในการไปเรียนต่อต่างประเทศจะกลับมาใช้บริการอีกนะคะ