คุณแม่พิกุล ตันติปัญญาเทพ

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Brighton, United Kingdom

Bellerbys College

สำหรับคุณแม่แล้วสิ่งที่่ตัดสินใจส่งน้องไปเรียน high school ที่อังกฤษ เนื่องจากระบบการศึกษาไทย ที่มีวิชาบังคับมากมายที่แม่มองว่าน้องไม่จำเป็นต้องใช้ในการเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งเกินความจำเป็นค่ะ
แม่จึงตัดสินใจให้น้องไป เรียนต่อมัธยมที่ต่างประเทศ เพราะหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการจริงๆ
boarding school ที่อังกฤษแห่งนี้ น้องได้รับการแนะนำจาก GENT ดีมากๆเลยค่ะ
เป็นโรงเรียนที่ดูแลน้องอย่างใกล้ชิด ประเมินผลได้ละเอียดมากๆค่ะ

ที่เลือกให้ GENT ดูแลน้องเพราะแม่และน้องประทับใจตั้งแต่น้องไป Summer กับ GENT ที่นิวซีแลนด์แล้วค่ะ เลยอยากใช้บริการของ GENT ให้ดูแลน้องตลอดจนจบการศึกษาจากต่างประเทศเลยค่ะ การได้รับบริการจาก GENT ทุกขั้นตอนคุณแม่รู้สึกประทับใจมากๆ เพราะเจ้าหน้าที่ทุกคนดูแลอย่างใกล้ชิด แนะนำสิ่งต่างๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์กับน้องและคุณแม่มากๆเลยค่ะ