พิชามญช์ บุณยเกื้อกูล

สาธิตมหาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

Wolverhampton, United Kingdom

Tettenhall College

หลังจากที่แบมได้เข้าเรียนตามโครงการแลกเปลี่ยนที่ Tettenhall College เป็นเวลา 1 ปี พบว่าแบมมีพัฒนาการที่ดีโดยแบมได้ค้นพบตัวเองว่าสนใจและมีความถนัดทาง Art และการเรียนด้านBusiness ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในการเลือกคณะในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย เนื่องจาก Tettenhall เป็น high school ในอังกฤษ มีวิชาหลากหลายให้นักเรียนได้เลือกเรียนที่มากกว่าที่ไทย นอกจากนั้นแบมได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่ ทั้งในห้องเรียน ที่หอพักกับเพื่อนต่างชาติ และการใช้ชีวิตประจำวันกับชุมชมรอบโรงเรียน รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศอังกฤษ ทำให้แบมมีพัฒนาด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นมาก นอกจากนั้น การอยู่หอพักใน boarding school ของอังกฤษ ที่มีเพื่อนต่างชาติจากหลายชาติ หลายวัฒนธรรม ทำให้แบมต้องปรับตัวให้กลมกลืนกับเพื่อนๆในหอพัก รวมถึงได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมชาติต่างๆมากขึ้น และจากการที่แบมได้ใช้ชีวิตในโรงเรียนประจำที่มีตารางเวลาที่ชัดเจน ทำให้แบมได้ฝึกความมีระเบียบวินัยและการตรงต่อเวลา อย่างต่อเนื่องตลอด 1ปีที่ผ่านมา รวมถึงได้มีโอกาสเดินทางโดยลำพังโดยใช้ Public Transportation ทั้งรถเมล์, รถไฟ, รถใต้ดิน และเครื่องบิน ซึ่งทำให้แบมมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น แบมขอขอบคุณทาง GENT พี่ๆทุกคนที่ให้การช่วยเหลือ ประสานงานเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ เรียนมัธยมที่อังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเรียนและการเตรียมตัวทำให้การเรียนครั้งนี้ของแบมประสบความสำเร็จและได้อะไรมากกว่าที่คิดเอาไว้