พัสสน เกษตรธนพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

Brighton

ELC Brighton

ความประทับใจในการไปเรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษในครั้งนี้คือได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ และได้พัฒนาภาษาอังกฤษได้มากขึ้นเพราะนอกจากเรียนเรายังได้ใช้ภาษาอังกฤษกับคนทั่วไป แถมได้เจอกับเพื่อนๆต่างชาติหลายสัญชาติ หลังจากกลับมาเดียร์ก็ยังมีการนัดเจอหรือนัดเที่ยวกับเพื่อนๆที่เรียนมาด้วยกันเช่น เกาหลี ไต้หวัน จีน อิตาลี ขอบคุณพี่ๆที่ GENT นะค่ะ