นนทกร ทวีสกุลสุข

อัสสัมชัญคอนแวนต์

London, United Kingdom

Excel English

ประทับใจบ้านเมืองสงบน่าอยู่ โรงเรียนไม่ใหญ่มาก ทำให้บุคลากรสามารถดูแลเด็กได้ทั่วถึง และมีกิจกรรมสนุกๆให้ทำร่วมกันในโรงเรียน มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้งที่บ้านและโรงเรียน เพื่อนๆพี่ๆมาจากหลายๆ โรงเรียนทำให้รู้จักผู้คนเยอะขึ้น ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือและรับผิดชอบสิ่งที่ทำร่วมกัน

โปรแกรมเที่ยวตารางแน่น เหนื่อยแต่สนุก Group Leader ดูแลดี มีอะไรสามารถปรึกษาได้ตลอด ใช้เหตุผลให้การแก้ปัญหาดี ครูที่โรงเรียนสอนได้ดี มีกิจกรรม มีหนังให้ดูหลังเรียนเสร็จ มีเกมส์แทรกตลอดการสอน

สิ่งที่ได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองจากการมาเรียนซัมเมอร์ที่อังกฤษมีมากมายไม่ว่าจะเป็นการเข้าสังคม ต้องอยู่กับเพื่อนต่างเพศ ต่างโรงเรียน ต่างวัยให้ได้อย่างเหมาะสม และถูกกาลเทศะ ความมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา ที่นี่ไม่มีแม่มาคอยจ้ำจี้จ้ำไชให้ทำนู้นนี่ แต่ด้วยความขี้เกียจของเราและไม่มีใครมาเน้นย้ำ ทำให้ต้องท้าทายตัวเองไม่ให้ตกเป็นภาระของคนอื่น การกล้าแสดงออก กล้าใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน คุยกับโฮสรู้เรื่อง ฟังออก เข้าใจได้ และได้ใช้สำเนียงภาษาได้มากขึ้น การบริหารเงินด้วยตนเอง ซื้ออะไรต้องนึกถึงคุณค่าและประโยชน์ใช้สอย เดี๋ยววันสุดท้ายไม่มีเงินใช้ 555 ต้องระมัดระวังตัวเอง ดูแลตัวเองอยู่เสมอ ทำอะไรต้องรอบคอบและสังเกตเหตุการณ์แปลกๆ ฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ต้องยอมรับว่าทุกคนมีข้อเสียของตัวเอง ไม่มีใครเพอร์เฟค ฉะนั้นต้องปรับตัวเข้ากับมันให้ได้