กุลสตรี ประดิษฐอุกฤษฎ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

London, United Kingdom

St John Wood

ประทับใจ GENT มากๆ ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรพี่ๆก็จะช่วยเหลือและให้ข้อมูลตลอด ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัว แนะนำโรงเรียนที่เข้ากับเรา หรือรายละเอียดยิบย่อย เช่น วิธีการช้อปปิ้งที่ดี หรือ การวางแพลนการเดินทาง เป็นต้น ในส่วนของเวลาที่อยู่ที่ประเทศอังกฤษหนูได้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กทำให้เพื่อนในโรงเรียนรู้จักกันหมดและได้ใช้ภาษาอังกฤษตลอด เวลามีข้อสงสัยก็ถามอาจารย์ได้เลยบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง ส่วนโฮสที่หนูได้อยู่ด้วย เป็นโฮสจากโรงเรียนทำให้ไว้ใจได้ว่าปลอดภัยและอยู่ใกล้โรงเรียน ซึ่งหนูได้โฮสที่ใจดีใส่ใจนักเรียน สุดท้ายอยากขอบคุณพี่ๆ GENT ที่ได้แนะนำและทำให้หนูมีช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆในการไปเรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษค่ะ