กรวุฒิ สุขไพศาล

พิงครัตน์

London, United Kingdom

Excel English

ขอบคุณ GENT ขอบคุณพี่ Group Leader ที่คอยดูแล อบรม สั่งสอน แนะนำ พวกเราทุกๆอย่างตลอด 1 เดือนนะครับ เป็น 1 เดือนที่ทำให้อี้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหลายอย่าง อี้ได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่าง ได้เจอสิ่งใหม่ๆ อี้จะเอาความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่ได้มาไปใช้ แล้วก็จะตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษด้วยครับ แล้วเจอกันใหม่ครับ GENT