เกวลิน กลิ่นทวี

สาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา

London, United Kingdom

Excel English

เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ต้องห่างบ้าน ห่างครอบครัวมาไกล เป็นครั้งแรกที่มีความกลัวหลายๆ อย่างเข้ามาในชีวิต กลัวไม่มีเพื่อน กลัวอยู่ไม่ได้ กลัวโฮสต์ กลัวทุกอย่าง แต่พอมาแล้วก็รู้ว่าการกลัวนั้นเป็นสิ่งที่คิดไปเองจริงๆ ในชีวิตเราไม่มีอะไรที่น่ากลัว ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มีเพื่อนใหม่ วัฒนธรรมการใช้ชีวิตใหม่ และการใช้ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาของเราเอง แม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาที่สั้นๆ แต่ก็ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง ได้เข้าใจการใช้ชีวิตด้วยตัวเอง ฝึกฝนตัวเอง เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ และได้รับความทรงจำดีๆ