จงเจตน์ คัมภีริชยา

เซนต์ดอมินิก

London, United Kingdom

Excel English

การไปเรียนซัมเมอร์ที่อังกฤษในครั้งนี้ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมร่มรื่นมาก รู้สึกผ่อนคลาย สบายใจ มีการจัดปรับเปลี่ยนโปรแกรมเที่ยวได้ดี คำนึงถึงสภาพอากาศ

เพื่อน,พี่,น้องในทริปมีความเป็นกันเอง เป็นมิตร สามารถพูดคุยได้ โรงเรียนดีอยู่กันอย่างอบอุ่น เน้นพูดภาษาอังกฤษพบปะพูดคุยกับเพื่อนต่างชาติต่างอายุ

Group Leader ดูแลเอาใจใส่ดี สั่งสอนอย่างดี สิ่งที่ได้เรียนรู้คือการใช้ชีวิต การอยู่อาศัยเอง คิดวางแผนทำสิ่งต่างๆเองได้ การเอาใจใส่ คอยดูแลเพื่อนๆคนรอบข้าง การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การฝึกวางแผนการจ่ายเงิน รู้จักกล้าพูดกล้าคุยภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ