ชุติกาญจน์ ใจธรรม

วัฒนาวิทยาลัย

Harrogate, United Kingdom

CES Harrogate

ขอบคุณ 1 เดือนสำหรับการมาเรียนซัมเมอร์ที่อังกฤษในครั้งนี้ ที่ผ่านมาที่พี่โจ้ดูแลกั้งเป็นอย่างดี ให้คำปรึกษา ดูแล คอยช่วยเหลือเวลาที่มีปัญหา พาเที่ยวเป็นอย่างดี อบรมสั่งสอนเวลาทำผิด ขอโทษถ้าในบางครั้งทำผิด ต้องคอยอบรม กั้งจะพยายามปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น พี่โจ้เป็นคนน่ารักใจดีมากๆ โปรแกรมซัมเมอร์ที่ GENT จัดให้ดีมาก ได้เที่ยวเยอะ ขอบคุณ GENT ที่ดูแลเราเป็นอย่างดี