ชวพัฒน์ คงดำรงเกียรติ

สาธิตมหาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

Prior Park College, Bath, United Kingdom

Bishopstrow College

แจ้งมีโอกาสให้ GENT ได้ดูแลเป็นอย่างดีจากการไปเรียนต่อมัธยมที่ประเทศอังกฤษ ขณะเรียนอยุ่ชั้นม.4 ตั้งใจไปเรียนBoarding School ที่อังกฤษ 1 ปีเพื่อพัฒนาทักษะฟังพูดอ่านเขียนและเตรียมความพร้อมด้านวิชาการที่โรงเรียน Bishopstrow College ซึ่งได้รับการแนะนำจากทางพี่เบสท์ ในเวลานั้นลูกยังไม่มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ทาง GENT ดูแลให้คำแนะนำการเตรียมตัว ก่อนไปเรียน และให้คำปรึกษาระหว่างเรียน แจ้งเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นและทำได้ดี GENT คอยเป็นที่ปรึกษาช่วยติดต่อรร.ที่ตรงตามความสนใจและความถนัดของลูก ไปดูรร.จนสอบเข้าเรียน Sixth Form ได้ที่โรงเรียน Prior Park College ได้อย่างที่ตั้งใจ ในเวลานี้แจ้งมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ มีกระบวนการคิดและเป้าหมายที่ชัดเจน คุณแม่ขอขอบคุณ GENT ที่คอยให้กำลังใจ ช่วยค้นหาศักยภาพและสิ่งที่เด็กๆ ต้องการรวมทั้งให้การสนับสนุนจนทำได้สำเร็จอย่างที่ได้ตั้งใจไว้ค่ะ