คุณพ่อชาญณรงค์ แก้ววิศิษฏ์

อัสสัมชัญ ศรีราชา

Oregon State University, Nebraska, Oregon, United States

Nebraska Christian School

การที่เราจะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกๆของเราไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่หาได้ทั่วไปเลยนะครับ แต่ถือว่าครอบครัวของเราโชคดีที่ได้รู้จักกับบริษัท GENT เป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วนะครับ ด้วยการมีมิตรภาพและการเอาใจใส่ที่ดีของทีมงานทุกคน ปัจจุบันน้องเจ้าขาได้ไป ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยที่อเมริกา ใน Oregon State University ส่วนน้องเจ้านายเข้า เรียนต่อมัธยมปลายในอเมริกา ที่ Nebraska Christian School เป็น boarding school ที่มีความพร้อมทุกอย่าง ทุกๆความเอาใจใส่ที่ทีมงาน GENT ให้กับทางครอบครัวของเราเกินที่จะบรรยายออกมาทั้งหมด ขอรวมเป็นคําขอบคุณอีกครั้งครับ