ซัมเมอร์สิงคโปร์ Singapore Summer Course 2020

เรียนซัมเมอร์ที่สิงคโปร์

เรียนก็ได้ เที่ยวก็ดี ปิดเทอมนี้ได้ทั้งเรียนสนุก และเล่นให้มีความรู้ไปกับ Gent Edutainment ด้วยคอร์ส Summer Singapore April 2020

ใครว่าเรียนภาษาอังกฤษแล้วต้องเครียด Gent Edutainment ของบอกเอาไว้ตรงนี้เลยว่าไม่จริง เพราะเราสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีความสุข ผ่านการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้จริงๆ ไม่ต้องท่องจำแล้วไม่รู้จะนำไปใช้อย่างไรเหมือนอย่างที่เคย

โดยพี่ๆ Gent Edutainment ได้จัดเตรียม คอร์สซัมเมอร์ภาษาอังกฤษ ที่ประเทศสิงคโปร์ เดือนเมษายน 2563 ที่โรงเรียน Nanyang Girls’ High School เพื่อน้องๆ ที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไปขึ้นมาโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีตารางการเข้าร่วมกิจกรรม 2 ช่วง เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ต่อ 1 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มที่ 1 จะเริ่มเรียนระหว่างวันที่ 15 – 28 มีนาคม 2563  ส่วนกลุ่มที่ 2 จะเริ่มเรียนตอน 19 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2563  ที่โรงเรียน Nanyang Girls’ High School หรือหนึ่งในโรงเรียนรัฐชั้นแนวหน้าของสิงคโปร์ โดยโรงเรียนแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นบนแนวคิดที่ว่า “เด็กผู้หญิงควรได้รับการศึกษาเหมือนกับเด็กผู้ชาย” เพื่อให้พวกเขาสามารถดึงเอาศักยภาพที่แท้จริงออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ Nanyang Girls’ High School ในปัจจุบันที่มีพื้นที่กว้างขวางถึง 9 เอเคอร์ และมีทรัพยากรต่างๆ เพียบพร้อม เช่น ห้องเรียนที่มีเทคโนโลยีครบครันและมีอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ในวันนี้ Nanyang จัดได้ว่าเป็นโรงเรียนที่มีความเข้มข้นในด้านวิชาการ และมีนักเรียนมากถึง 1,700 คน สำหรับครูผู้สอนนั้นได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีทั้งด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์การสอน ซึ่งจะทำให้การเรียนของนักเรียนเป็นไปด้วยความสนุกสนานและได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่

น้องๆ จะเรียนภาษาอังกฤษจำนวน 18 ชั่วโมงเต็มต่อสัปดาห์ โดยใช้หลักสูตรเฉพาะ Young Leader ที่ GENT ออกแบบหลักสูตรร่วมกับอาจารย์จากทางโรงเรียน Nanyang โดยเน้นให้น้องๆได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ และกล้าแสดงออก อีกทั้งยังเสริมการทำงานกลุ่ม และการพัฒนาทักษะในด้านการนำเสนอ (Presentation Skills & Public Speaking) ซึ่งวิธีการเรียนเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อในต่างประเทศในอนาคต โดยในชั้นเรียนจะประกอบไปด้วยนักเรียนไม่เกิน 15 คน โดยจัดแบ่งตามระดับภาษาอังกฤษซึ่งจะทำการทดสอบในวันแรกของการเรียน อีกทั้งมีการเสริมหลักสูตรให้น้องๆได้ลองใช้ภาษาจีนควบคู่ไปกับการเรียนวัฒนธรรมของประเทศสิงคโปร์อีกด้วย ทั้งนี้เมื่อจบหลักสูตร น้องๆจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากทางสถาบันอีกด้วย

นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายน้องๆ จะได้เดินทางไปทัศนศึกษายังสถานที่สำคัญต่างๆในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งโปรแกรมต่างๆประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ทั้ง Merlion Park, Singapore Flyer, Chinatown ที่ GENT จัดให้มากกว่าใคร

สำหรับเรื่องที่พักและอาหาร ก็ไม่ต้องกังวล เพราะน้องๆ จะได้พักในหอพักของโรงเรียน Nanyang Girl’s Boarding ที่ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดี โดยพักห้องละ 3 – 4 คนกับเพื่อนคนไทย โดยแบ่งตามอายุ และเพศของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ภายในหอพักจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังมี Camp Manager จากทางโรงเรียนดูแลน้องๆประจำกลุ่มตลอดเวลา สำหรับห้องพักจะมีเครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น และ WiFi ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะเป็นผู้เตรียมอาหารให้น้องๆทุกมื้อ ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่น้องๆในทุกด้านรวมถึงการซักเสื้อผ้าด้วย

ในส่วนของค่าใช้จ่ายระหว่าง เรียนซัมเมอร์ที่สิงคโปร์ นั้น ครอบคลุมถึง

 • ค่าเล่าเรียนและกิจกรรมภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร
 • ค่าทัศนศึกษา ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามโปรแกรม
 • ค่ารถรับ–ส่งสนามบินและค่าเดินทางทั้งหมดตามโปรแกรม
 • ค่าอาหารทุกมื้อในหอพักของโรงเรียน
 • ค่ากิจกรรม, ค่าหนังสือและอุปกรณ์ตลอดหลักสูตร
 • กรมธรรม์ประกันการเดินทาง วงเงินค่ารักษาพยาบาล 2,000,000 บาท
 • การปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
 • ทีมงาน Group Leader ของทาง GENT Edutainment ที่มีประสบการณ์เป็นผู้นำกลุ่มไปดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเองร่วมกับ Camp Manager จากทางโรงเรียนตลอดโครงการ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับชั้นประหยัด
 • ค่าซักเสื้อผ้า 1 ครั้ง
 • ค่าที่พัก 3 – 4 คนต่อห้อง

แต่น้องๆ ต้องจัดเตรียมค่าใช้จ่ายเหล่านี้เพิ่มเติมเอง ได้แก่

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (100 – 200 เหรียญต่อสัปดาห์)
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน, ค่าทำพาสปอร์ต, ค่าเติมเงินโทรศัพท์ และอื่นๆ (ถ้ามี)
 • ค่าใช้จ่ายกรณีทำสิ่งของสาธารณะ หรือของ Host Family เสียหาย
 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีไม่เดินทาง ไป-กลับ พร้อมกลุ่ม

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อทางทีมงาน Gent Edutainment ได้ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

Tel : 02-489- 4798-9

Hotline : 088-884-5004 / 088-885-9005

Fax: 02-489- 4800 ext. 20

Address : 333/117 โครงการ VISTA PARK

สาทร-ปิ่นเกล้า บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี 11130

Line ID: gentedutainment, @gentedutainment

Facebook: https://www.facebook.com/gentedutainment

Twitter: https://twitter.com/oum_varisa

Instagram: https://www.instagram.com/gentedutainment/

เว็บไซต์: https://www.gentedutainment.com/gent-services/gent-summer-course/singapore/