โปรโมชั่นค่าเล่าเรียนพิเศษจาก CES London, Worthing, Leeds และ Oxford

โปรโมชั่นค่าเล่าเรียนพิเศษจาก CES London, Worthing, Leeds และ Oxford เมื่อสมัครเรียนก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2014 

1. ลงทะเบียนเรียน 6 สัปดาห์ เรียนฟรี 1 สัปดาห์

2. ลงทะเบียนเรียน 10 สัปดาห์ เรียนฟรี 1 สัปดาห์

3. ลงทะเบียนเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป ใช้อัตราค่าเล่าเรียนระยะยาว

4. ส่วนลด 50% ค่าลงทะเบียนเรียน (พิเศษเฉพาะ GENT เท่านั้น)

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียน CES ได้ที่นี่

CES London

CES Worthing

CES Oxford

CES Leeds