สถาบัน ISIS นำเสนอโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษมากมาย

สถาบัน ISIS Greenwich, London Central, Brighton และ Oxford เสนอส่วนลดค่าเล่าเรียนและสิทธิพิเศษดังนี้ 

1. ลงทะเบียนเรียน 8 – 11 สัปดาห์ เรียนฟรี 1 สัปดาห์

2. ลงทะเบียนเรียน 12 – 17 สัปดาห์ เรียนฟรี 2 สัปดาห์

3. ลงทะเบียนเรียน 18 – 23 สัปดาห์ เรียนฟรี 3 สัปดาห์

4. ลงทะเบียนเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป เรียนฟรี 4 สัปดาห์

5. ลงทะเบียนเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป ฟรีค่า Airport Pick up

6. ลงทะเบียนเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป ฟรีค่าลงทะเบียนเรียน

ด่วน หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2014

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียน ISIS ได้ที่นี่ 

ISIS Oxford

ISIS Greenwich, London

ISIS Central, London

ISIS Brighton