ข้อแนะนำในการเลือกวิชาเรียนในระดับ A Level – เรียนต่อมัธยมที่อังกฤษ

ข้อแนะนำในการเลือกวิชาเรียน A Level เบื้องต้น

สำหรับน้องๆ ที่เรียนในหลักสูตร GCSE หรือ A Level ไม่ว่าจะเรียนมัธยมในประเทศอังกฤษหรือเรียนอยู่โรงเรียนนานาชาติในระบบอังกฤษในประเทศไทย มักจะมีคำถามที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเลือกเรียนวิชาในระดับ A Level หรือขึ้นเรียนในระดับชั้น Year 12 ซึ่งระบบการเรียนของอังกฤษนั้น จะมีรูปแบบเป็นแบบ Pyramid คือในระดับ GCSE จะเรียนประมาณ 8- 10 วิชาเพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้ในวิชาที่หลากหลายและค้นหาตัวเองไปในขณะเดียวกัน

แต่เมื่อเข้าสู่ระดับชั้น Year 12 สำหรับการเรียนในหลักสูตรระบบอังกฤษที่จะต้องเรียนในหลักสูตร A Level แล้ว น้องๆ จะทำการเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ตนเองชอบหรือถนัดเพียง 3 – 4 วิชาเท่านั้น และจะมีผลต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอังกฤษ ผ่านระบบ UCAS

ข้อแนะนำในการเลือกวิชาเรียนเบื้องต้นในระดับ A level มีดังนี้

  1. ค้นหาว่าตัวเองชอบ สนใจ หรือมีความถนัดวิชาใดเป็นพิเศษ และอยากจะเรียนต่อในด้านใดในระดับมหาวิทยาลัย
  2. หากน้องๆ ยังไม่รู้เลยว่าเราจะเรียนด้านใดและชอบอะไร ให้ดูจากเกรดหรือคะแนนในวิชาเรียนในระดับ GCSE ก็พอเป็นแนวทางว่าเราพอจะทำคะแนนวิชาใดได้ค่อนข้างดี โดยในวิชาที่เราจะเลือกเรียนต่อในระดับ A Level นั้นเราควรได้คะแนนในระดับ GCSE ไม่ต่ำกว่า B ขึ้นไป
  3. ปรึกษากับผู้ปกครอง เนื่องจากผู้ปกครองอาจมีมุมมองที่กว้างกว่าเราและเข้าใจในตัวน้องๆ เองด้วย อีกทั้งอาจมีธุรกิจส่วนตัวที่อยากให้ทางน้องๆ ไปดำเนินการต่อ
  4. ปรึกษา College Counsellor ที่โรงเรียน เพื่อขอคำปรึกษา หรืออาจจะทำการสแกนลายนิ้วมือ หรือ Career Test เพื่อเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งในการพิจารณาค้นหาตัวเอง
  5. หลังจากนั้น แนะนำให้ทำการค้นหาข้อมูลในมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษหรือประเทศอื่นๆ ที่เราสนใจว่าทางหลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัยที่เราสนใจเข้าไปเรียนนั้น ต้องการวิชาใดบ้างจากหลักสูตร A Level
  6. โดยพื้นฐานแล้ว หากไม่ได้เรียนทางด้านภาษา หรือศิลปะโดยตรง วิชาเลข ควรเป็นหนึ่งในวิชาเรียนที่แนะนำให้น้องๆ เลือกเรียนในระดับ A Level เนื่องจากเป็นวิชาที่เปิดกว้างและทำให้น้องๆ สามารถเลือกเรียนต่อได้ในหลายคณะ
  7. ส่วนอีกหนึ่งวิชาควรเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคณะที่น้องจะไปเรียน อาทิ Business, Economics, Politics, Laws, Arts and Design, Physics, Chemistry เป็นต้น
  8. วิชาที่ 3 ควรเป็นวิชาที่เป็น Facilitate Subjects คือเป็นวิชาที่เป็นความรู้ทั่วไป อาทิเช่น Social Studies, Geography หรือ Psychology เป็นต้น
  9. สำหรับวิชาที่ 4 ขึ้นอยู่กับสถาบันที่น้องๆ เรียนอยู่ในปัจจุบันว่าทางโรงเรียนบังคับให้เรียนวิชาที่ 4 หรือไม่ โดยข้อดีของการเรียนวิชาที่ 4 คือทำให้เรามีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้น 1 ตัว และหากเรียนจนจบและได้เกรดที่ดีก็อาจจะมีผลต่อคะแนน UCAS ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน แต่ก็มีผลตามมาคือน้องๆ จะต้องทำงานมากกว่าคนอื่นๆ ที่เลือกเรียน 3 วิชา ในขณะเดียวกันบางสาขาวิชา และบางมหาวิทยาลัยอาจจะไม่ได้ร้องขอให้เรียน A Level ถึง 4 วิชา ดังนั้นควรทำการเช็ค requirements กับทางคณะและมหาวิทยาลัยที่เราสนใจไปเรียนก่อน

ตัวอย่างชุดวิชา A Level สำหรับการเลือกเรียนต่อปริญญาตรี อาทิเช่น

Business/ Economics: Math, Business or Economics, Geography or Psychology

PPE: Social Studies, Laws, Geography or Economics

Engineering: Math, Further Math, Chemistry or Physics

Architecture: Math, Physics, Arts and Design or Design and Technology

โดยสรุป การเลือกเรียนวิชา A Level มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากหลักสูตรออกได้มีการวางแผนตั้งแต่ในระดับ Year 10 เพื่อให้ค้นหาตัวเอง และเมื่อเข้า Year 12 น้องๆ ควรจะต้องรู้ตัวเองแล้วว่าจะไปเรียนต่อในด้านใด ดังนั้นหากน้องๆ ที่เรียนอยู่ในระบบหลักสูตร A Level แต่ยังไม่รู้เลยว่าจะเรียนด้านใด ควรเริ่มเสียแต่เนิ่นๆ ในการค้นหาตัวเองและทำการวางแผนให้ดี โดยเริ่มจากค้นหาสิ่งที่เราชอบ และสิ่งที่เราสนใจ

สำหรับน้องๆ ที่สนใจให้ทาง GENT วางแผนการเรียนต่อมัธยมที่ประเทศอังกฤษ (UK Boarding Schools) ก็สามารถติดต่อกับพี่เบสท์ได้ที่เบอร์ 062-656-5996 หรือ Line ID: @gentedutainment