Hesperia Christian School

High Schools in California - โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมือง Hesperia
Year / Grade K-12
อายุ 15 - 18 Years old
หลักสูตร High School: USA
ประเภทโรงเรียน เอกชน
เปิดรับสมัครนักเรียน สหศึกษา
ประเภทที่พัก โฮสต์

Hesperia Christian School ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1966 เป็นโรงเรียนคริสเตียนเอกชนและเป็นโรงเรียนสหศึกษา ทำการเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงเกรด12 โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพียงแค่ 13:1 ทางโรงเรียนมีชื่อเสียงในด้านหลักสูตรคอร์สเรียนที่หลากหลาย เป็นโรงเรียนที่นักเรียนสามารถเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างมากมาย อาทิ Georgia Southern University, University of California, California Baptist และอื่น ๆ อีกมากมาย

ทางโรงเรียนมีเป้าหมายให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่ดีควบคู่ไปกับทักษะการใช้ชีวิตในสังคมต่างๆและทางโรงเรียนยังนำคำสอนจากพระคัมภีร์ไบเบิลมาสอดแทรกในชั้นเรียนทุกวิชา และยังจัดให้นักเรียนทำกิจกรรมในโบสถ์ทุกสัปดาห์เช่นกัน นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมชมรมและกีฬาให้นักเรียนเลือกเข้าร่วมตามอัธยาศัย เช่น ชมรมดนตรี, ชมรมศิลปะ, โรงยิม ที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน
สำหรับที่พัก นักเรียนจะได้พักกับครอบครัวชาวอเมริกันที่อยู่ไม่ไกลมากนักจากบริเวณโรงเรียน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกัน และทำให้นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยทางโรงเรียนมีมาตรฐานในการคัดเลือกบ้านโฮสต์แฟมิลี่ จึงมั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้รับความสะดวกและปลอดภัย

Hesperia Christian School ตั้งอยู่ที่เมือง Hesperia รัฐ California เป็นรัฐทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติออนทาริโอเพียง 1 ชั่วโมงและอยู่ห่างจากเมือง Los Angeles เพียง 1 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น

hesperia
hespetia christian
hesperia
hespetia christian
previous arrow
next arrow