Three Hills School

Golden Hills School Division - High Schools in Alberta: Edmonton, Calgary, Golden Hills
เมือง Three Hills, Alberta
Year / Grade Grade 7 - 12
อายุ 12 - 18 Years old
หลักสูตร High School: Canada
ประเภทโรงเรียน รัฐบาล
เปิดรับสมัครนักเรียน สหศึกษา
ประเภทที่พัก โฮสต์

Three Hills School เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนโดยประมาณ 500 ตั้งอยู่ในเมือง Tree Hills อันเงียบสงบ และปลอดภัย แห่งรัฐ Alberta มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ทางโรงเรียนมีเจ้าหน้าที่มากกว่า 50 คนคอยให้บริการนักเรียน โรงเรียนมีความภาคภูมิใจในความปลอดภัยและเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยาภพของนักเรียนและผลักดันให้นักเรียนบรรลุผลสำเร็จตามที่หวังไว้ หลักสูตรการศึกษามีให้เลือกเรียนหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ดนตรี การละคร ศิลปะ เป็นต้น นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังมีความโดดเด่นเรื่องการกีฬาอีกด้วย

สำหรับที่พักของนักเรียนนั้น ทางโรงเรียนเป็นจะผู้จัดหาครอบครัวของโฮมสเตย์ซึ่งให้การดูแลนักเรียนตามความต้องการที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละบุคคล โฮมสเตย์ส่วนมากมีความทุ่มเท และมีประสบการณ์ในการให้การดูแลนักเรียนต่างชาติมายาวนาน แแต่ละครอบครัวได้รับการคัดเลือกและตรวจสอบอย่างพิถีพิถันจากทางเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน รวมถึงมีการตรวจประวัติคดีต่างๆของครอบครัวโฮมสเตย์นั้นๆแล้ว

Tree hills เป็นเมืองขนาดเล็ก มีประชากรโดยประมาณ 3,212 คน ถึงแม้ว่า Tree Hills จะเป็นเมืองขนาดเล็กแต่ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และห้องสมุด

IMG_4741_resize
IMG_4745_resize
IMG_4747_resize
IMG_4749_resize
IMG_4750_resize
IMG_4798_resize
IMG_4797_resize
IMG_4741_resize
IMG_4745_resize
IMG_4747_resize
IMG_4749_resize
IMG_4750_resize
IMG_4798_resize
IMG_4797_resize
previous arrow
next arrow