Prairie Christian Academy

Golden Hills School Division - High Schools in Alberta: Edmonton, Calgary, Golden Hills
เมือง Three Hills, Alberta
Year / Grade Grade 10 - 12
อายุ 15 - 18 Years old
หลักสูตร High School: Canada
ประเภทโรงเรียน รัฐบาล
เปิดรับสมัครนักเรียน สหศึกษา
ประเภทที่พัก หอพัก, โฮสต์

Prairie Christian Academy เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม เพื่อบรรลุไปสู่จุดมุ่งหมายที่จะสร้างผู้นำที่ดีในอนาคต มีหลักสูตรวิชาให้เลือกหลากหลายอาทิเช่น ด้านศิลปะ การกีฬา และศูนย์ศึกษาทางคริสต์ศาสนา เพื่อเตรียมพร้อมให้กับนักเรียนทั้งในด้านวิชาการให้มีคุณภาพ, ความกล้าแสดงออกและความมีคุณธรรม โรงเรียนมีความเชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้ โดยโรงเรียนมีหน้าที่ค้นหาศักยภาพและพัฒนาเด็กแต่ละคนในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสม

ทางโรงเรียนมีการจัดหลักสูตร ESL เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษให้นักเรียนต่างชาติ โดยเรียนควบคู่ไปกับหลักสูตรวิชาการ ผสมผสานตามความสามารถและการปรับตัวของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม การดูแลและจัดหาที่พักสำหรับนักเรียนต่างชาติมีทั้งแบบโฮมสเตย์โดยพักกับครอบครัวชาวแคนาดาที่ทางโรงเรียนได้เลือกสรรมาอย่างดี เพื่อให้นักเรียนได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ปลอดภัย สะดวกสบาย และได้รับประสบการณ์ที่น่าจดจำ อีกทั้งยังมีที่พักแบบหอพักสำหรับนักเรียนเกรด 10 – 12 อีกด้วย

Prairie Christian Academy เป็นหนึ่งในโรงเรียนของเขตการศึกษา Golden Hill School Division โดยจุดเด่นของเขตการศึกษานี้ คือ เป็นเขตการศึกษาที่เดียวที่นักเรียนสามารถเลือกที่จะอยู่ หอพักประจําหรือเลือกที่จะอยู่กับครอบรัวอุปถัมภ์ได้ โดยกณีที่นักเรียนเลือกที่จะอยู่หอพักเจ้าหน้าที่ประสานงาน ทําหน้าที่ดูแลหอพักคอยให้คําแนะนําและให้ความชวยเหลือนักเรียนตลอดระยะเวลาที่นักเรียนอาศัยอยู่

เขตพื้นที่การศึกษา Golden Hill School Division อยู่ห่างจากเมืองคัลการี (Calgary) เพียง 25 นาที ขึ้นชื่อว่าเป็นเขตที่มีความเจริญรุ่งเรืองของวัฒธรรมแคนาดา และมากไปด้วยประสบการณ์ในการเรียนรู้สําหรับ นักเรียนนานาชาติ ด้วยรางวัลที่การันตีหลักสูตรการศึกษาดีเด่นด้วยคุณภาพของคณะครูรัฐบาลชาวแคนาดา เนื้อหาการรียนการสอนที่ถูกพัฒนาให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของนักเรียน และ ทางโรงเรียนยังมีโปรแกรมการเรียนการสอนเพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของประเทศแคนาดาเพิ่มให้อีกด้วย

Pr

เขตพื้นที่การศึกษา Golden Hill School Division อยู่ห่างจากเมืองคัลการี (Calgary) เพียง 25 นาที

IMG_4803_resize
IMG_4813_resize
IMG_4819_resize
IMG_4825_resize
IMG_4826_resize
IMG_4828_resize
IMG_4830_resize
IMG_4835_resize
IMG_4839_resize
IMG_4803_resize
IMG_4813_resize
IMG_4819_resize
IMG_4825_resize
IMG_4826_resize
IMG_4828_resize
IMG_4830_resize
IMG_4835_resize
IMG_4839_resize
previous arrow
next arrow