Clarence Fulton Secondary School

Vernon School District - High Schools in British Columbia: Vancouver, Victoria and others
เมือง Vernon, British Columbia
Year / Grade Grade 8 - 12
อายุ 13 - 18 Years old
หลักสูตร High School: Canada
ประเภทโรงเรียน รัฐบาล
เปิดรับสมัครนักเรียน สหศึกษา
ประเภทที่พัก โฮสต์

Clarence Fulton Secondary School เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเพียงแห่งเดียวในบริติชโคลัมเบียที่ใช้ระบบภาคการศึกษาแบบ 4 ภาคการศึกษา ดังนั้นนักเรียนจะลงเรียน 2 วิชาต่อภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 10 สัปดาห์ ระบบการศึกษาแบบนี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนโปรแกรมระยะสั้น และนักเรียนที่ต้องการเรียนเนื้อหาเข้มข้นแบบเร่งรัด ซึ่งนักเรียนควรมีระดับภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี ปัจจุบันมีนักเรียนโดยประมาณ 750 คน

ทางโรงเรียน มีโปรแกรมการเรียนที่โดดเด่น อาทิเช่น วิชาโลกศึกษา ซึ่งจะปลูกฝังเรื่องความตระหนักรู้ทางสังคมให้แก่นักเรียน ให้เห็นถึงผลกระทบที่เราจะได้รับทั้งจากปัญหาท้องถิ่นและปัญหาระดับโลก โปรแกรมการฝึกงาน ที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีประสบการณ์การทำงานระหว่างเรียนก่อนก้าวสู่โลกการทำงานจริง และอีก 1 โปรแกรมที่น่าสนใจ คือ โปรแกรมการครัว ที่จะสอนให้นักเรียนรู้จักการเตรียมอาหารและอุตสาหกรรมการโรงแรม อีกทั้งยังมีความโดดเด่นทางด้านกีฬา เนื่องจากมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมในกีฬาต่างๆ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเก็ตบอล รักบี้ เทนนิส และอเมริกันฟุตบอล อีกด้วย

ที่พักแบบโฮมสเตย์ เป็นส่วนที่โรงเรียนให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทางฟูลตันจึงได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ที่คอยให้ความช่วยเหลือ และคัดสรรครอบครัวชาวแคนาดาให้แก่นักเรียนชาวต่างชาติระหว่างการศึกษา โฮมสเตย์จะบริการอาหาร 3 มื้อต่อวันและห้องนอนส่วนตัว แต่ละครอบครัวจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดจากทางเจ้าหน้าที่ทางโรงเรียน โดยการสัมภาษณ์ส่วนตัว การตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่และการดูแลเอาใจใส่นักเรียน

เมืองเวอร์นอนเป็นเมืองขนาดกลาง มีประชากรประมาณ 57,000 คน ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา แม่น้ำ ภูเขาและทะเลสาบที่สวยงาม คือ Kalamalka Lake, Okanagan Lake และ Swan Lake เวอร์นอนเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวและเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของแคนาดา

Clarence Ful.1
IMG_3969_resize
IMG_3984_resize
IMG_3989_resize
IMG_3991_resize
IMG_4016_resize
IMG_4018_resize
Welcome to Clarence Fulton Secondary School
IMG_4003_resize
IMG_3986_resize
Clarence Ful.1
IMG_3969_resize
IMG_3984_resize
IMG_3989_resize
IMG_3991_resize
IMG_4016_resize
IMG_4018_resize
Welcome to Clarence Fulton Secondary School
IMG_4003_resize
IMG_3986_resize
previous arrow
next arrow