Charles Bloom Secondary School

Vernon School District - High Schools in British Columbia: Vancouver, Victoria and others
เมือง Vernon, British Columbia
Year / Grade Grade 7 - 12
อายุ 12 - 18 Years old
หลักสูตร High School: Canada
ประเภทโรงเรียน รัฐบาล
เปิดรับสมัครนักเรียน สหศึกษา
ประเภทที่พัก โฮสต์

Charles Bloom Secondary School เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดรับรับนักเรียนในระดับชั้น Grade 7 – 12 ปัจจุบันมีจํานวนนักเรียนจำนวน 325 คน ถือเป็นโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่าโรงเรียนอื่นๆในเขตเวอร์นอน (Vernon) ทำให้โรงเรียนมีบรรยากาศเป็นกันเองเหมือนครอบครัว และสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง

ทางโรงเรียนมีคลาสพิเศษที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในหลายด้าน อาทิเช่น วิชาภาษาอังกฤษสำหรับเด็กต่างชาติ, โปรแกรมการรวมตัวทางวัฒนธรรม, โปรแกรมการทำป่าไม้เชิงอุตสาหกรรม, โปรแกรมส่งเสริมความเป็นผู้นำด้านการกีฬาและความเป็นผู้นำภายในโรงเรียน สำหรับที่พักทางโรงเรียนมีการคัดเลือกโฮสต์แฟมลี่ที่มีประสบการณ์และเอาใจใส่ในการดูแลนักเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่โรงเรียนให้ความช่วยเหลืออยู่อย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนนั้นตั้งอยู่ที่ใจกลางหมู่บ้านย่านลัมบี้ (Lumby) และใกล้กับสิ่งอํานวยความสะดวกของชุมชน อาทิ สวนสาธารณะ สระว่ายน้ำ ลานสเก็ตน้ำแข็ง ห้องสมุดชุมชน และลานเล่นสเก็ตบอร์ด นักเรียนของบลูมและเจ้าหน้าที่โรงเรียนทุกคนภูมิใจในวัฒนธรรมของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง นักเรียนและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเชื่อในการให้ความเคารพซึ่งกันและ กัน และสนับสนุนการคิดบวกซึ่งจะทําให้นักเรียนทุกคนสามารถทําสิ่งต่างๆ ให้ดีที่สุด

เมืองลัมบี้ตั้งอยู่ในเขตเวอร์นอน รัฐบริทิชโคลัมเบีย เป็นเมืองขนาดเล็ก มีประชากรโดยประมาณเพียง 1,800 คน มีความปลอดภัยสูงเหมาะกับนักเรียนที่ต้องการความสงบและเป็นธรรมชาติ ตัวเมืองลัมบี้ห่างจากสนามบินนานาชาติเคโลวนาเพียง 50 นาที

Charles_Bloom.3
Charles_Bloom.4
Charles_Bloom.5
Charles_Bloom.1
Front Entrance - Come on in!
Charles_Bloom.3
Charles_Bloom.4
Charles_Bloom.5
Charles_Bloom.1
Front Entrance - Come on in!
previous arrow
next arrow