ส่วนลดค่าเล่าเรียนจากสถาบัน LILA, Liverpool, UK

ด่วน เมื่อเรียนคอร์สภาษาอังกฤษจบก่อนวันที่ 9 กันยายน 2014 ทุกๆ 7 สัปดาห์ เรียนฟรี 1 สัปดาห์

สิทธิพิเศษเฉพาะนักเรียนของ GENT Edutainment เท่านั้น 

ดูรายละเอียดสถาบันภาษา LILA, Liverpool ได้ที่นี่ (Click here)