การเตรียมเงินสด + บัตร Debit + Credit สำหรับการเรียนต่อต่างประเทศ

การเตรียมเงินสำหรับการไปเรียนต่อต่างประเทศ

ในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการไปศึกษาต่อต่างประเทศหรือเรียนภาษาต่างประเทศก็ตาม สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ “เงิน”

วันนี้พี่ๆ Gent Edutainment จะมาแนะนำน้องๆ ในการเตรียมเงินไปต่างประเทศเพื่อใช้จ่ายซึ่งมีอยู่หลากหลายรูปแบบดังนี้

เงินสด (Cash)

น้องๆสามารถแลกเงินสดล่วงหน้าได้ที่ธนาคารหรือร้านบริการรับแลกเงิน กรณีที่แลกเงินไม่ทันก่อนวันเดินทางไปต่างประเทศ สามารถติดต่อขอแลกเงินที่เคาเตอร์ของธนาคารที่มีให้บริการที่สนามบิน ทั้งนี้น้องๆไม่ควรพกเงินสดมากเกินความจำเป็นเนื่องจากมีโอกาสที่จะสูญหายระหว่างการเดินทาง นอกจากนั้นในแต่ละประเทศจะมีการกำหนดการพกจำนวนเงินสดเข้าประเทศอีกด้วย อาทิ ประเทศอังกฤษมีข้อกำหนดไม่ให้นำเงินสดเข้าประเทศมากกว่า 10,000 ยูโร (ประมาณ 500,000 บาท)

บัตร Debit + ATM

โดยส่วนมากแล้ว ในกรณีที่น้องมีอายุเกิน 16 ปีขึ้นไป น้องๆสามารถขอเปิดบัญชีธนาคารพร้อมกับทำบัตร Debit และ ATM ได้ ซึ่งในกรณีนี้จะมีข้อดีคือน้องๆไม่จำเป็นต้องพกเงินสดไป และสามารถนำบัตรไปกดได้ที่ต่างประเทศได้โดยดูตามสัญลักษณ์ในบัตรและตู้กดเงินในต่างประเทศ ซึ่งโดยปรกติแล้วจะมีค่าธรรมเนียมการกด ATM ประมาณ 200 บาทต่อครั้ง อย่างไรก็ตามน้องๆ ควรทำการเช็คข้อมูลกับธนาคารให้เรียบร้อยว่าบัตรดังกล่าวสามารถนำไปกดเงินที่ต่างประเทศได้หรือไม่

บัตรเครดิต (Credit Card)

ในกรณีที่น้องมีอายุเกิน 18 ปี น้องๆสามารถขอบัตรเครดิตการ์ดได้ โดยอาจจะเป็นการขอเป็นบัตรหลักหรือบัตรเสริมก็ได้ ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการซื้อของต่างๆที่มีราคาค่อนข้างแพง และเพื่อการจับจ่ายใช้สอยในต่างประเทศสามารถทำได้ง่ายขึ้น

การชำระผ่านบัตรเครดิตนั้น ทางร้านค้าที่น้องๆซื้อสินค้าจะทำการเรียกเก็บเงินจากทางบัตรเครดิต หลังจากที่น้องๆซื้อสินค้าแล้วประมาณ 2-3 วัน โดยจะคิดเป็นสกุลเงินของประเทศนั้นๆ แต่จะมีอัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตามที่ธนาคารหรือบริษัทที่ออกบัตรเป็นคนกำหนด ไม่ว่าจะเป็น VISA หรือ MASTER CARD เป็นต้น การชำระผ่านบัตรเครดิตโดยส่วนมากแล้วจะไม่มีค่าธรรมเนียม แต่อาจจะมีการคิดอัตราแลกเปลี่ยนที่ราคาค่อนข้างสูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยนทั่วไปเล็กน้อย ดังนั้นการชำระผ่านบัตรเครดิตจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ให้น้องๆที่จะซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการต่างๆที่ต่างประเทศสามารถทำได้อย่างสะดวกครับ

สำหรับน้องๆที่กำลังจะเดินทางไป ศึกษาต่อต่างประเทศ หากมีข้อสงสัยในการแลกเงิน หรือ ข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับการเดินทางไปเรียนภาษาต่างประเทศ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากพี่ๆ ทีมงานเรียนต่อต่างประเทศของ Gent Edutainment ได้เลยครับ