โปรโมชั่นพิเศษ ส่วนลดค่าเล่าเรียน จาก Boston School of Modern Languages

สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนของ GENT Edutainment เมื่อลงทะเบียนเรียนกับ Boston School of Modern Languages ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2014 รับส่วนลดและสิทธิพิเศษดังนี้

1. ลงทะเบียนเรียนทุกๆ 11 สัปดาห์ เรียนฟรี 1 สัปดาห์ หรือ

2. ลงทะเบียนเรียนทุกๆ 11 สัปดาห์ เรียน Private Lesson ฟรี 10 ชั่วโมง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Boston School of Modern Languages ทีนี่ (Click here)