เหตุผลที่พ่อแม่ส่งลูกไปเรียน Boarding School อังกฤษ

เหตุผลที่ต้องไปเรียนต่อมัธยม Boarding School ที่อังกฤษ

1.เรียน Boarding School อังกฤษ เพราะได้เรียนรู้กับเจ้าของภาษาโดยตรง

ทั้งนี้ที่ผู้ปกครองต้องส่งลูกหลานไป เรียน Boarding School อังกฤษ  เพราะว่าได้ไปเรียนยังถิ่นของเจ้าของภาษา โดยเล็งเห็นว่าลูกหลานที่ไป  เรียน Boarding School อังกฤษ จะมีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรม และการเรียนรู้สิ่งต่างๆจากประเทศที่มีการพัฒนาจะทำให้เด็กมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และสามารถนำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาที่ประเทศไทยซึ่งอาจช่วยในเรื่องของธุรกิจครอบครัวให้ดีขึ้น

2.เรียน Boarding School อังกฤษ เพราะเป็นโรงเรียนต้นแบบกินนอนที่ทั่วโลกยอมรับ

จะว่าไปแล้วการเรียน Boarding School อังกฤษหรือโรงเรียนกินนอนนั้น ทั่วโลกเองก็ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอังกฤษนั่นเอง เพราะระบบการเรียน Boarding School อังกฤษเรียนตามตารางเวลา และจะปล่อยให้นักเรียนกลับบ้านตอนปิดเทอม หรือหากวันหยุด นักเรียนไม่กลับบ้าน ก็สามารถลาออกมาเที่ยว และกลับเข้าไปตามเวลาที่โรงเรียนกำหนดได้

3.เรียน Boarding School อังกฤษ ทำให้เด็กที่ไปเรียนมีระเบียบมากขึ้น

เรียน Boarding School อังกฤษ ก็เหมือนกับโรงเรียนกินนอนที่เมืองไทย คือจะมีตารางเวลา เรียน กินข้าว นอน อาบน้ำ ทุกอย่าง เป็นระบบเวลาหมด ข้อดีคือเด็กจะได้รู้จักการตรงต่อเวลา มีระเบียบ วินัย และการอยู่รวมกันในหอก็จะมีนักเรียนต่างอายุมาอยู่รวมกัน เพื่อให้สอนการรู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือ  โดยจะมีครูพี่เลี้ยงคอยคุม