เรียนต่อนิวซีแลนด์ ฝึกทักษะการพูด การเขียน และการเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียนต่อนิวซีแลนด์ ฝึกทักษะการพูด
การไปเรียนต่อต่างประเทศด้วยตัวเอง ถือเป็นบทเรียนที่ท้าทายของเด็กวัยรุ่นที่ต้องการเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ต้องพึ่งพาด้วยตัวเองสูง ทั้งเรื่องการจัดตารางชีวิต และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ต่างแดน ดังนั้นการไปเรียนต่างประเทศ อย่างเรียนต่อนิวซีแลนด์ ถือเป็นประเทศที่ทาง Gent แนะนำอีกหนึ่งที่ เพราะ การเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ มีแหล่งสถาบันพร้อมช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้อง ๆ อย่างดีเยี่ยม

น้อง ๆ คนไหนที่กำลังเป็น นักเรียนมัธยม นักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท หรือน้องที่มีความสนใจไปเรียนต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ ทางพี่ ๆ จาก Gent จึงมาแนะนำการเตรียมตัวเรียนต่อนิวซีแลนด์ ที่มีการเตรียมตัวไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย ตั้งแต่ต้นจนจบภายในบทความนี้กัน

ข้อควรรู้ในการเรียนต่อนิวซีแลนด์

น้อง ๆ ที่อยากเรียนต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะนักศึกษาที่ศึกษาต่อปริญญาตรีที่นิวซีแลนด์ หากจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเกรดเฉลี่ยที่น้อยกว่า 3.2 หลายๆหลักสูตรและมหาวิทยาลัย น้อง ๆ จำเป็นต้องเข้าหลักสูตร University Foundation Programs หรือ International Foundation Programs เพื่อปรับพื้นฐานวิชาการ และปรับภาษา ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน สำหรับนักเรียนนานาชาติที่เรียนต่อนิวซีแลนด์โดยเฉพาะ และเพื่อเป็นการปรับวุฒิให้ตรงกับการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ได้ตรงตามกฎเกณฑ์

เนื่องจากหลักสูตรดั้งเดิมในการเรียนต่อนิวซีแลนด์ระดับการศึกษามัธยมขั้นสูงสุด คือ NCEA Level 3 หรือ Year 13 ซึ่งในประเทศไทยมีแค่ Year 12 (มัธยม 6) เท่านั้น หากไม่ได้รับการเข้าหลักสูตร University Foundation หรือ International Foundation จะไม่สามารถศึกษาเรียนต่อนิวซีแลนด์ในวุฒิปริญญาตรีในบางสาขาและมหาวิทยาลัยได้

 

ทำไมทุกคนถึงให้ความสนใจกับเรียนต่อนิวซีแลนด์

เนื่องจากประเทศนิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนระดับโลก ทำให้นักเรียนนานาชาติอย่างนักเรียนไทย มีความสนใจจะเรียนต่อนิวซีแลนด์ ด้วยปัจจัยดังนี้

ระบบการศึกษาเรียนต่อนิวซีแลนด์

หลักสูตรการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ มีการเรียนและรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์การเรียนที่ครบครัน สาขาการเรียนที่หลากหลาย รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ช่วยเพิ่มทักษะการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี จึงทำให้เป็นปัจจัยหลักที่นักวิจัยการศึกษาหลาย ๆ ที่ ต่างให้การยอมรับว่าเป็นประเทศที่เหมาะแก่การเรียนรู้ให้กับนักเรียนนานาชาติเรียนต่อนิวซีแลนด์สูง

ได้เห็นหลากหลายวัฒนธรรม

หากได้เรียนต่อนิวซีแลนด์ จะรู้ว่าในอดีตประเทศเคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษมาก่อน ทำให้มีวัฒนธรรม รากฐาน หลากหลายเชื้อชาติในประเทศ ทำให้สังคมของคนในนิวซีแลนด์มีมุมมองต่อคนต่างชาติในแง่บวก จึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่น้อง ๆ ควรไปเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์สูง ด้วย Momentum ในการเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ ผู้คนเป็นมิตร และบรรยากาศการไปเรียนต่อต่างประเทศที่ขัดเกลาให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น

สามารถเรียนและทำงานไปพร้อมกันได้

น้อง ๆ ที่อยากเรียนต่อต่างประเทศและอยากทำงานพร้อมกันไปด้วย สามารถทำงานในขณะที่เรียนต่อนิวซีแลนด์ได้เลย โดยมีเงื่อนไขที่ว่า สำหรับนักเรียนที่ไปเรียนภาษา นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร Full-time 20-25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 14 สัปดาห์ขึ้นไปกับสถาบันภาษาที่อยู่ใน Category 1 จึงจะสามารถทำงาน Part-Time ได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

การเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ คนนิยมเรียนอะไรบ้าง

เรียนต่อที่นิวซีแลนด์ คนนิยมเรียนอะไร
โดยทั่วไป น้อง ๆ ส่วนใหญ่ที่เรียนต่อนิวซีแลนด์ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

สำหรับน้อง ๆ ที่อยากปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น การไปเรียนต่อต่างประเทศอย่างศึกษาเรียนต่อนิวซีแลนด์ ทาง Gent มี หลักสูตรระยะสั้น เช่น คอร์สซัมเมอร์ จะเป็นโปรแกรมปรับการพูดคุยเรื่องทั่ว ๆ ไปกับคนต่างชาติในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น โดยระยะการเรียนต่อนิวซีแลนด์ในหลักสูตรเรียนฝึกภาษา จะเป็นคอร์สซัมเมอร์ในระยะเวลา 1 เดือน หรือการเรียนภาษาระยะยาว ตั้งแต่ 1 เดือน – 1 ปี

ทาง พี่ ๆ ได้เสนอตัวอย่างโรงเรียนภาษาภายใต้ Contact ที่ทาง Gent ดูแลไว้ในโครงการอื่น ๆ ได้ในลิงค์นี้ คลิก

2. เรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์

สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการศึกษาเรียนต่อนิวซีแลนด์ในระดับมัธยมเป็นต้นไป หลักสูตรการเรียนต่อนิวซีแลนด์มัธยมแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่
1.หลักสูตร NCEA เป็นหลักสูตรเฉพาะโรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ ที่ส่วนใหญ่ใช้แผนการเรียนรู้นี้มากกว่า 95%
2.หลักสูตร IGCSE/ A Level – Cambridge เป็นหลักสูตรนานาชาติ มุ่งเน้นการสอนวิชาเฉพาะแบบเข้มข้น สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อเฉพาะทาง
3.หลักสูตร IB มุ่งเน้นการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน และการเรียนรู้นอกพื้นฐานอีกด้วย

ทาง พี่ ๆ ได้เสนอตัวอย่างโรงเรียนภาษาภายใต้ Contact ที่ทาง Gent ดูแลไว้เช่น Bayfield High School , Columba College และโรงเรียนอื่น ๆ ได้ในลิงค์นี้ คลิก

3. เรียนปริญญาตรีที่นิวซีแลนด์

ในหลักสูตรการเรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศในนิวซีแลนด์ น้องๆที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากประเทศไทย ที่มีเกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 3.2 และต้องการเรียนปริญญาตรีในนิวซีแลนด์ โดยส่วนมากจะต้องเรียนคอร์ส University Foundation หรือ International Foundation ก่อน โดยมีระยะเวลาการเรียน 6 เดือน – 1 ปี ถึงจะมีคุณสมบัติเรียนต่อนิวซีแลนด์ได้ และหลังจากผ่านหลักสูตร University Foundation แล้ว จึงจะผ่านเพื่อเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีของประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาการเรียนแค่ 3 ปี เท่านั้น เช่น หลักสูตรธุรกิจ (Business Management) เป็นต้น

ทาง พี่ ๆ ได้เสนอตัวอย่างโรงเรียนระดับปริญญาตรีภายใต้ Contact ที่ทาง Gent ดูแลไว้เช่น Auckland University of Technology , University of Auckland , Victoria University of Wellington และมหาลัยอื่น ๆ ได้ในลิงค์นี้ คลิก

4. เรียนปริญญาโทที่นิวซีแลนด์

บัณฑิตที่มีความสนใจเรียนต่อปริญญาโทนิวซีแลนด์ จะต้องมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีที่ถึงตามระดับที่ทางมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์กำหนด โดยระยะเวลาการเรียนต่อนิวซีแลนด์ในระดับปริญญาโทจะอยู่ที่ 1-2 ปี โดยประมาณ

ทาง พี่ ๆ ได้เสนอตัวอย่างโรงเรียนระดับปริญญาโทภายใต้ Contact ที่ทาง Gent ดูแลไว้เช่น Whitireia New Zealand และมหาลัยอื่น ๆ ได้ในลิงค์นี้ คลิก

หากอยากเรียนต่อนิวซีแลนด์ จำเป็นต้องเตรียมตัวอย่างไร

อยากเรียนต่อนิวซีแลนด์ จำเป็นต้องเตรียมตัวยังไง

การเตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการไปเรียนต่อนิวซีแลนด์ทุกระดับชั้น จำเป็นต้องเตรียมเอกสารสำหรับยื่นสถาบันในประเทศนิวซีแลนด์ ดังนี้

  • ใบเกรดเฉลี่ยโดยรวม ระดับประถม/มัธยม/ปริญญาตรี
  • ใบผลชี้วัดทางด้านภาษาอังกฤษ (IELTS หรือ TOEFL เป็นต้น)
  • เอกสารประวัติส่วนตัว

เอกสารที่จำเป็นในการเรียนต่อนิวซีแลนด์ มีอะไรบ้าง

การไปเรียนต่อนิวซีแลนด์ จะถูกแบ่งการเตรียมเอกสาร 2 หมวดหมู่หลัก ๆ ได้แก่

เอกสารสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเรียนในระดับมัธยม ในประเทศนิวซีแลนด์มีดังนี้

  • ใบเกรดเฉลี่ยระดับมัธยมปลายปัจจุบันฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript) โดยมีเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
  • เอกสารสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ต่อในมหาลัยระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท มีดังนี้
  • ใบเกรดเฉลี่ยระดับมัธยมปลายฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript) สำหรับสมัครเรียนปริญญาตรี และใบเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript) สำหรับสมัครเรียนปริญญาโท
  • ใบผ่านหลักสูตร Foundation Studies Program (สำหรับน้องๆที่สมัครเรียนปริญญาตรีที่นิวซีแลนด์)
  • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS Academic ที่มีคะแนนถึงตามที่สถาบันในประเทศนิวซีแลนด์กำหนด
  • เอกสาร Statement of Purpose (SOP) สำหรับการแนะนำตัวเองให้กับทางมหาวิทยาลัยที่จะไปเรียนต่อนิวซีแลนด์
  • ใบจดหมาย Letter of recommendation จากบุคคลที่เคยสอนผู้เรียน สำหรับการแสดงความเชื่อถือการไปเรียนต่อนิวซีแลนด์

เอเจนซี่บทบาทสำคัญในการเริ่มต้นเรียนต่อนิวซีแลนด์อย่างไร

Gent เป็นเอเจนซี่ช่วยแนะนำ ดูแล และความเป็นอยู่ของน้อง ๆ ที่มีความสนใจจะไปเรียนต่อต่างประเทศ อย่างประเทศนิวซีแลนด์ ได้ครบวงจร โดยทางพี่ ๆ จึงเตรียมความพร้อมของผู้สนใจก่อนไปเรียนต่อนิวซีแลนด์ ดังนี้

ช่วยค้นหาหลักสูตรต่าง ๆ สำหรับการเรียนต่อนิวซีแลนด์ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

นักเรียน นักศึกษา และบัณฑิต ที่มีความสนใจเรียนต่อนิวซีแลนด์ ทางพี่ ๆ จาก Gent จะมาช่วยค้นหาหลักสูตรที่น้อง ๆ สนใจ พร้อมให้คำแนะนำสถาบันแต่ละเมืองหลวงในประเทศนิวซีแลนด์ให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ความเป็นอยู่แต่ละบุคคลได้อย่างตรงโจทย์

คอยให้คำปรึกษาทุกด้านที่สำหรับการเรียนต่อที่นิวซีแลนด์

พี่ ๆ จาก Gent ยินดีพร้อมตอบข้อสงสัย สิ่งที่ผู้สนใจการไปเรียนต่อนิวซีแลนด์ ในทุกระดับการศึกษา โดยไม่คิดค่าปรึกษาใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดหลักสูตรแต่ละสถาบัน สภาพแวดล้อมของเมืองต่าง ๆ รวมไปถึงวัฒนธรรมของผู้คนในประเทศนิวซีแลนด์ก่อนไปเรียนต่อต่างประเทศ

ช่วยดูแลในเรื่องของการสมัครเรียนต่างๆที่นิวซีแลนด์

ทางทีมงาน จะคอยแจกแจงการเตรียมความพร้อมทางด้านเอกสารแก่น้อง ๆ ที่จะไปเรียนต่อนิวซีแลนด์แบบครบครัน และตอบข้อสงสัยลำดับการดำเนินการยื่นเอกสารอยู่เสมอ

ช่วยแจกแจงค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับเรียนต่อที่นิวซีแลนด์

ทางพี่ ๆ ใน Gent จะช่วยสรุปยอดค่าใช้จ่ายการไปเรียนต่อนิวซีแลนด์ ตั้งแต่ค่ากิน ค่าอยู่ ค่าเที่ยว และค่าจิปาถะ แบบคร่าว ๆ ให้กับทางผู้ปกครองแบบชัดเจน ตรงไปตรงมา จะไม่มีการเพิ่มค่าใช้จ่ายหลังการบริการ

มีบุคลากรมืออาชีพประสบการณ์กว่า 10 ปี ช่วยดูแลในทุกๆเรื่อง

ด้วยประสบการณ์ดูแลน้อง ๆ ไปเรียนต่อต่างประเทศอย่างเรียนต่อนิวซีแลนด์มามากกว่า 10 ปี ทำให้ Gent มีบุคคลากรที่เชี่ยวชาญการดูคอร์สเรียน จัดสรรงบประมาณ การดูแลนักเรียนในประเทศต่าง ๆ อย่าง ประเทศนิวซีแลนด์ อังกฤษ แคนาดา และอเมริกา ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

ค่าครองชีพในการเรียนต่อนิวซีแลนด์

ค่าครองชีพในการเรียนต่อนิวซีแลนด์
ค่าใช้จ่ายการไปเรียนต่อนิวซีแลนด์ โดยรวมจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 750,000 – 1 ล้านบาท/ปี ซึ่งมีการแบ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

ค่าเรียน (Tuition Fee)

ค่าเรียนของโรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์มีราคาเริ่มต้นประมาณ 350,000 บาท/ปี
และระดับมหาวิทยาลัยประมาณ 600,000 – 1,000,000 บาท/ปี

ค่าที่พัก (Accommodation Fee)

หากน้อง ๆที่เรียนต่อนิวซีแลนด์ สามารถแบ่งราคาอยู่กับโฮสต์ในประเทศ ในบริเวณในเมืองจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าบริเวณชานเมือง โดยรวมแล้วจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 20,000 – 35,000 บาท/เดือน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายจิปาถะในขณะเรียนต่อนิวซีแลนด์ ยกตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ , ค่าประกันอุบัติเหตุและเจ็บป่วยในต่างประเทศ และค่าสอบต่างๆ

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนต่อนิวซีแลนด์

การไปเรียนต่อนิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่ให้การศึกษามีคุณภาพแก่น้อง ๆ เพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้ใช้ในการประยุกต์ได้ดียิ่งขึ้น โดยพี่จากทาง Gent ได้สรุปค่าใช้จ่ายโดยรวมแต่ละระดับชั้นการศึกษาเรียนไว้ให้แล้ว มีดังนี้

เรียนต่อนิวซีแลนด์ในระดับมัธยม ค่าใช้จ่าย

เรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์ ค่าใช้จ่ายจะอยู่ประมาณ 750,000 – 1 ล้านบาทต่อ 1 ปี ซึ่งใน 1 ปี โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์จะแบ่งออกเป็น 4 เทอม ได้แก่
เทอม 1: กุมภาพันธ์ – เมษายน
เทอม 2: เมษายน – มิถุนายน
เทอม 3: กรกฎาคม – กันยายน
เทอม 4: ตุลาคม – ธันวาคม

เรียนต่อนิวซีแลนด์ในระดับปริญญาตรี ค่าใช้จ่าย

เรียนต่อปริญญาตรีนิวซีแลนด์ ค่าใช้จ่ายจะอยู่ประมาณ 1-1.3 ล้านบาทต่อปี โดยราคาเรียนต่อนิวซีแลนด์ปริญญาตรีขึ้นอยู่กับคอร์สเรียนมหาวิทยาลัยที่เลือก รวมถึงประเภทของที่พักและค่าครองชีพในแต่ละเมืองอีกด้วย การเรียนต่อนิวซีแลนด์ได้แบ่งภาคเรียนเป็น 4 เทอม ได้แก่
เทอม 1: กุมภาพันธ์ – เมษายน
เทอม 2: เมษายน – มิถุนายน
เทอม 3: กรกฎาคม – กันยายน
เทอม 4: ตุลาคม – ธันวาคม

เรียนต่อนิวซีแลนด์ในระดับปริญญาโท ค่าใช้จ่าย

เรียนปริญญาโทนิวซีแลนด์ ค่าใช้จ่ายจะเฉลี่ยอยู่ประมาณ 1-2 ล้านบาท/ปี โดยราคาที่ประมาณไว้ขึ้นอยู่กับหลักสูตรการศึกษาที่น้อง ๆ เรียนต่อนิวซีแลนด์เลือกไว้ รวมถึงประเภทของที่พักและค่าครองชีพในแต่ละเมือง

เรียนภาษานิวซีแลนด์ ค่าใช้จ่าย

เรียนภาษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ ค่าใช้จ่าย เริ่มต้นประมาณ 100,000 – 150,000 บาท/ 1 เดือน
โดยราคานี้ขึ้นอยู่กับสถาบันที่น้อง ๆ จะไปฝึกภาษาเรียนต่อนิวซีแลนด์อีกที

รีวิวชีวิตในการเรียนต่อนิวซีแลนด์

การเรียนต่อต่างประเทศอย่างนิวซีแลนด์ เป็นประเทศอันดับต้น ๆ ที่มีการศึกษาที่ได้ยอมรับทั่วโลก เนื่องจากในอดีตประเทศนิวซีแลนด์เคยอยู่อาณานิคมของอังกฤษ ทำให้รากฐานการเรียนการสอน ได้ถูกสืบทอดภายในประเทศมาเนิ่นนาน ด้วยสภาพแวดล้อมที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติ และ Momentum ในการเรียนรู้มีบรรยากาศการเรียนที่ดี ทำให้นักเรียนไทยหลาย ๆ คนจึงสนใจเรียนต่อนิวซีแลนด์เป็นอันดับต้น ๆ ของการไปเรียนต่อต่างประเทศ

หากเรียนต่อนิวซีแลนด์ จะสามารถนำไปต่อยอดในทํางานได้ไหม ?

น้อง ๆ ที่สำเร็จการเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ทุกระดับการศึกษา สามารถนำประสบการณ์เรียนรู้จากประเทศนิวซีแลนด์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในวัยทำงานได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยหลักสูตรนานาชาติของสถาบันที่มุ่งเน้นการเรียนแบบทฤษฎี และภาคปฏิบัติแบบเข้มข้น ช่วยฝึกแนวคิด ความสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนต่อนิวซีแลนด์ และยังช่วยต่อยอดการทำงานในอนาคตแบบมีประสิทธิภาพ

สรุป

สรุปการเรียนต่อนิวซีแลนด์
หากมีข้อสงสัยการเรียนเรียนต่อนิวซีแลนด์ ในระดับมัธยม ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือเรียนภาษา น้อง ๆ สามารถติดต่อพี่ ๆ ทีมงาน Gent เพื่่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเรียนได้ที่ Gent Study Abroad 062-656-5996 หรือแอดLine @gentedutainment ตลอด 24 ชม.