ส่วนลดราคาพิเศษจากโรงเรียน Frances King, London, UK

โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียนราคาพิเศษสำหรับนักเรียนไทย 

1. ลงทะเบียนเรียน 3 สัปดาห์ เรียนฟรี 1 สัปดาห์

2. ลงทะเบียนเรียนทุกๆ 4 สัปดาห์ขึ้นไป เรียนฟรี 2 สัปดาห์

3. ลงทะเบียนเรียน 32 สัปดาห์ขึ้นไป เรียนฟรี 4 สัปดาห์

เมื่อสมัครภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2014

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียน Frances King School of English ได้ที่นี่ (Click here)