เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Hesperia Christian School

High Schools in California
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Hesperia Christian School ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1966 เป็นโรงเรียนคริสเตียนเอกชนและเป็นโรงเรียนสหศึกษา ทำการเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงเกรด12 โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพียงแค่ […]

Holy Name Central Catholic High School

High Schools in Massachusetts
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Holy Name Central Catholic High School ทำการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1942 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภทDay School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 7 ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนประมาณ 570 คน และโรงเรียนนี้ยังเป็นโรง […]

Immaculate Heart Central High School

High Schools in New York
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Immaculate Heart Central High School ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1881 ถือเป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 7 – 12 โดยมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 280 คน ถือเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ซึ […]

Jackson Christian School

High Schools in Michigan
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Jackson Christian School เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 380 คน โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพียงแค่ 13:1 ปัจจุบันมีนัก […]

Kankakee Trinity Academy

High Schools in Illinois
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Kankakee Trinity Academy ทำการก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1981 เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 267 คน โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพียง […]

Keith Country Day School

High Schools in Illinois
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – Keith Country Day School  Keith Country Day School เป็นโรงเรียนเอกชน ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1916 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เตรียมอนุบาล – เกรด 12 มีน […]

Malden Catholic High School

High Schools in Massachusetts
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Malden Catholic High School เป็นโรงเรียนประเภท Day School ชายล้วนที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน ก่อตั้งเมื่อปี คศ. 1845 โดยโรงเรียนมีความทุ่มเทต่อการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุกคนเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย ปัจจุบันม […]

Matignon High School

High Schools in Massachusetts
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Matignon High School นั้นเป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9-12 โดยมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 450 คน พันธกิจของโรงเรียนคือต้องการขับเคลื่อนนักเรียนให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ในส่วนของวิ […]

Scholarship

Menaul School

High Schools in New Mexico
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – Menaul School Menaul School เป็นโรงเรียนเอกชนในมลรัฐนิวเม็กซิโก ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน โดยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1896 และเปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 6 ถึง เกรด 12 (แต่ส […]

Michigan Lutheran High School

High Schools in Michigan
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Michigan Lutheran High School ก่อตั้งมานานกว่า 40 ปี ถือเป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding School ขนาดเล็กที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 100 คน โดยมีนักเรีย […]

Mt. Blue High School

High Schools in Maine
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Mt. Blue High School ก่อตั้งเมื่อปี 1959 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 800 คน มีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพียงแค่ 15:1 ป […]

Muskegon Catholic Central High School

High Schools in Michigan
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Muskegon Catholic Central School ก่อตั้งเมื่อปี 1953 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School ขนาดกลลางที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 480 คน เหมาะสำหรับน้อง ๆ ท […]

North Cedar Acadamy

High Schools in Wisconsin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

North Cedar Academy เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเกรด 9 ถึง 12 โดยมีจำนวนนักเรียนทั้งหมดประมาณ 100 คน เนื่องจากโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนที่ไม่เยอะมาก มีจุดประ […]

Northstar Christian Academy

High Schools in New York
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Northstar Christian School ก่อตั้งเมื่อปี 1972 เป็นโรงเรียนคริสเตียนเอกชน และเป็นโรงเรียนสหศึกษา ทำการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนระดับมัธยมปลายประมาณ 350 คน โดยมีอัตราส่วนนักเ […]

Notre Dame Academy

High Schools in Wisconsin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – Notre Dame Academy  Notre Dame Academy เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1990 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 – เกรด 12 มีนักเรียนทั้ง […]

Oregon Episcopal School

High Schools in Oregon
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

โรงเรียน Oregon Episcopal School เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบเอกชน ที่มีทั้งแบบประจำและไปกลับ โดยเปิดรับเด็กหญิงและเด็กชายต่างชาติสำหรับการอยู่Boarding ตั้งแต่ Grade 9-Grade 12 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 900 […]

Portland Adventist Academy

High Schools in Oregon
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Portland Adventist Academy ก่อตั้งเมื่อปี 1910 เป็นโรงเรียนคริสเตียนเอกชน และเป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 285 คน โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต […]

Scholarship

San Joaquin Memorial High School

High Schools in California
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – San Joaquin Memorial High School โรงเรียน San Joaquin Memorial High School ก่อตั้งในปี 1945 เปิดทำการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชายหญิงตั้งแต่ระดับ Grade 9 – 12 มีจ […]

Southwestern Academy, Beaver Creek Ranch Campus

High Schools in Arizona
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา Southwestern Academy, Beaver Creek Ranch Campus เป็นโรงเรียนเอกชน โดยเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1924 เป็นโรงเรียนประจำแบบสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 12 มีนักเรียนท […]

Southwestern Academy, San Marino Campus

High Schools in California
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – Southwestern Academy Southwestern Academy, San Marino Campus เป็นโรงเรียนเอกชน โดยเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1924 เป็นโรงเรียนประจำแบบสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 6 ถ […]