Grace Christian School

High Schools in Vermont - โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมือง Bennington
Year / Grade K - Grade 12
อายุ 13 - 18 Years old
หลักสูตร High School: USA
ประเภทโรงเรียน เอกชน
เปิดรับสมัครนักเรียน สหศึกษา
ประเภทที่พัก โฮสต์

Grace Christian School ทำการก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1996 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล จนถึงเกรด12 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมดประมาณ 115 คน โดยมีนักเรียนต่างชาติประมาณ 15 คน มาจากหลากหลายประเทศ และโรงเรียนนี้ยังเป็นโรงเรียนที่นักเรียนสามารถเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างมากมาย อาทิ Cedarville University, University of California, Anderson University

นอกจากนั้น ภายในโรงเรียนประกอบไปด้วยอาณาบริเวณที่กว้างขวางมีห้องสำหรับการเรียนรู้มากมาย เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาตร์ ห้องงานช่างวิศวกรรม ห้องศิลปะ ห้องดนตรี ตลอดจนสนามกีฬากลางแจ้ง สำหรับที่พัก นักเรียนจะได้พักกับครอบครัวชาวอเมริกันที่อยู่ไม่ไกลมากนักจากบริเวณโรงเรียน ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกันและทำให้นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยทางโรงเรียนมีมาตรฐานในการคัดเลือกบ้านโฮสต์แฟมิลี่ จึงมั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้รับความสะดวกและปลอดภัย

Grace Christian School ตั้งอยู่ในเมือง Bennington รัฐ Vermont เป็นรัฐในสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ซึ่งเป็นรัฐที่มีชื่อเสียงในด้านของวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งรวมถึง สกีรีสอร์ตที่สำคัญหลายแห่ง อีกทั้งยังคงมีชื่อเสียงในด้านผลิตภัณฑ์จากวัวและเมเปิลไซรัป

grace4
grace1
grace2
grace3
grace4
grace1
grace2
grace3
previous arrow
next arrow