CES Wimbledon – October 2018

เรียนซัมเมอร์ที่อังกฤษ - เรียนซัมเมอร์คอร์สต่างประเทศ
เมือง ลอนดอน
Year / Grade 13 ปีขึ้นไป
ประเภทโปรแกรม English + Activities and Trips
ประเภทที่พัก โฮสต์
วันที่ 6 - 27 ตุลาคม 2018
ระยะเวลา 3 สัปดาห์
สถานะโปรแกรม

เปิดรับสมัครแล้ว ด่วน!! รับจำนวนจำกัด 

ส่วนลดพิเศษ

Promotion กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

 • โปรแกรมซัมเมอร์ที่ประเทศอังกฤษระดับพรีเมี่ยม จากผู้จัดโปรแกรมซัมเมอร์คอร์สอันดับ 1 ของประเทศ
 • เรียนภาษาที่สถาบันภาษาชั้นนาของยุโรป CES Wimbledon เน้นการเรียนการสอนแบบนำไปใช้ได้จริง
 • เรียนหลักสูตร Intensive English เน้นทั้งทฤษฎีและทักษะด้านการพูด รวม 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • ทัศนศึกษาเต็มวันกับสุดสัปดาห์ ได้แก่ Oxford พร้อมเข้าชม Christ Church College, นั่งเรือชมบรรยากาศของมหาลัยชื่อดัง King's College ของเมือง Cambridge, สวนสนุก Thorpe Park และ Warner Bros. Studio – The Harry Potter Maker
 • เข้าชมสถานที่สาคัญ (Highlight Programs) มากกว่าใคร อาทิ ขึ้น London Eye, เข้าชมพิพิธภัณฑ์ Natural History Museum สถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ชื่อดัง Night At The Museum, เข้าชมสนามฟุตบอล Chelsea และรับประทานอาหารที่ภัตตาคาร Four Seasons ลิ้มรสเป็ดย่างอันเลื่องชื่อ
 • พิเศษสไตล์ GENT!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง รวมอาหารทุกมื้อ ค่าตั๋วรถโดยสารประจาทางและรถใต้ดินรายเดือน และซิมการ์ดโทรศัพท์พร้อมค่าโทร
 • ทีมงาน Group Leader ของ GENT Edutainment ที่มีประสบการณ์เป็นผู้นากลุ่มไปดูแลน้องๆด้วยตัวเองตลอดโครงการ

Center of English Studies – Wimbledon (CES Wimbledon)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1976 เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศอังกฤษ และได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพที่มีมาตรฐานสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ ทั้งในด้านการสอน สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก เจ้าหน้าที่และชื่อเสียงของสถาบันโดยครูผู้สอนนั้นได้รับการคัดเลือกเป็นอย่างดีและเป็นผู้มีคุณวุฒิ ประสบการณ์การสอน วิธีการสอนที่ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับการอบรมในด้านการสอนมาโดยเฉพาะ ซึ่งจะทาให้การเรียนของนักเรียนเป็นไปด้วยความสนุกสนานและได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ อีกทั้ง CES Wimbledon ยังได้รับการรับรองจาก British Council และยังเป็นสมาชิกของ English UK ตั้งแต่รุ่นแรกๆ

หลักสูตรการเรียน

ในช่วงเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษ (General English) จำนวน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยหลักสูตรจะเน้นการพัฒนาทักษะการฟัง พูด การฝึกทางานกลุ่ม และการพัฒนาทักษะในด้านการนาเสนอ (Presentation Skills) และ Optional นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตร IELTS ในช่วงบ่ายของวันอังคารถึงวันพฤหัสได้ ซึ่งหลักสูตรนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนในการศึกษาต่อในต่างประเทศ หรือสมัครเรียนมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติ

โดยชั้นเรียนจะประกอบไปด้วยนักเรียนไม่เกิน 15 คน และสำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป นักเรียนจะได้เรียนร่วมกับนักเรียนชาวต่างชาติตามระดับภาษาอังกฤษซึ่งจะทาการทดสอบในวันแรกของการเรียน สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 13-15 ปี นักเรียนจะได้เรียนร่วมกับเพื่อนๆนักเรียนไทยภายในกลุ่ม โดยมีหลักสูตรที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของน้องๆ

ทั้งนี้เมื่อจบหลักสูตร น้องๆจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากทางโรงเรียนอีกด้วย

ตารางกิจกรรมโปรแกรมซัมเมอร์คอร์ส อังกฤษ เดือนตุลาคม 2018

* ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ค่าใช้จ่ายรวม (ราคากรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลดโบรชัวร์)

 • ค่าเล่าเรียนภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร 20 คาบต่อสัปดาห์
 • ค่าอาหาร 3 มื้อทุกวัน
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับชั้นประหยัด
 • ค่าซิมการ์ดโทรศัพท์พร้อมค่าโทร
 • ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ค่าทัศนศึกษา ค่าตั๋วเข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามโปรแกรม
 • ค่าที่พักกับครอบครัว (Home stay) นักเรียน 2 คน ต่อ 1 ครอบครัว และค่าซักเสื้อผ้า
  (หากน้องๆต้องการพักห้องเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 10,000 บาท)
 • ค่าภาษีสนามบิน / ค่ารถรับส่งสนามบินและค่าเดินทางทั้งหมดตามโปรแกรม
 • ค่าเดินทางรับ-ส่งระหว่างบ้าน-โรงเรียน
 • ค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศอเมริกา
 • กรมธรรม์ประกันการเดินทาง วงเงินค่ารักษาพยาบาล 2,000,000 บาท
 • การปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง พร้อมรับเสื้อยืดและของที่ระลึกจาก GENT Edutainment

 

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (100 – 200 เหรียญต่อสัปดาห์)
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน, ค่าทำพาสปอร์ต, ค่าเติมเงินโทรศัพท์ และอื่นๆ (ถ้ามี)

คุณอนวัช พวงศรี – Summer Course Counsellor/ SeniorGroup Leader

พี่โจ้ Senior Group Leader ของ GENT Edutainment ที่น้องๆรักและชื่นชอบ ด้วยบุคลิกที่ร่าเริง สนุกสนาน อีกทั้งยังมีความรับผิดชอบสูงและมีความห่วงใยและเข้าใจในธรรมชาติของเด็กๆ เปรียบเสมือนมีพี่ชายคนนึงที่คอยดูแลน้องๆ นอกจากนั้นยังพี่ทีผ่านการอบรม Group Leader จากทีมงานผู้บริหาร GENT Edutainment โดยที่ผ่านมาพี่ทีมีประสบการณ์ในการดูแลน้องๆมาแล้วในทุกประเทศของโปรแกรม GENT ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับน้องๆและผู้ปกครองมาโดยตลอด

สำหรับโปรแกรมซัมเมอร์อังกฤษ 2018 ในครั้งนี้ พี่โจ้จะเดินทางไปเป็น Group Leader ดูแลน้องๆด้วยตัวเองตลอดทั้งโปรแกรม

Education Background

 • Bachelor of Arts Program in Tourism, SuanDusit University.
 • English Language Certificate, Centre of English Studies, Worthing, UK

หมายเหตุ: Group Leader อาจมีการการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม