Dimensions International College – October 2018

เรียนซัมเมอร์ที่สิงคโปร์ - เรียนซัมเมอร์คอร์สต่างประเทศ
Year / Grade 8 ปีขึ้นไป
ประเภทโปรแกรม English + Activities and Trips
ประเภทที่พัก หอพัก
วันที่ 7 - 20 ตุลาคม 2018
ระยะเวลา 2 สัปดาห์
สถานะโปรแกรม

เปิดรับสมัครแล้ว ด่วน!! รับจำนวนจำกัด 

ส่วนลดพิเศษ

Promotion กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

 • โปรแกรมซัมเมอร์คอร์สแบบจัดเต็ม ทัศนศึกษาครบทุกวัน รู้จักสิงคโปร์แบบทุกซอกทุกมุม – ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
 • เรียนในโรงเรียนอันดับ 1 ด้าน Study Tour ของประเทศสิงคโปร์กับอาจารย์ฝรั่งเจ้าของภาษา
 • ทัศนศึกษาเต็มวัน 3 ครั้งที่ สวนสนุก Universal Studio, สวนสนุก Lego Land ประเทศมาเลเซีย และ เกาะ Sentosa เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่สุดในเอเชีย S.E.A Aquarium และชมการแสดงแสงสีเสียงผ่านม่านน้ำชุดใหม่ของสิงคโปร์ Wings of Time
 • ไม่เหมือนใคร!!! เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย NUS และ NTU ซึ่งเป็นมหาลัยชั้นนำของประเทศสิงคโปร์, เล่นเมืองหิมะ Snow City, เข้าชม Garden By the Bay สวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เล่นสวนน้ำสุด Chic แห่งใหม่ของสิงคโปร์ Wild Wild Wet  
 • ทีมงาน Group Leader ของ GENT Edutainment ที่มีประสบการณ์เป็นผู้นำกลุ่มไปดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเองตลอดโครงการ
 • โปรแกรมของ GENT Edutainment เป็นโปรแกรมที่ร่วมกับโรงเรียน Dimensions International College อย่างเป็นทางการ

Dimensions International College

สถาบันการศึกษาเอกชนที่มีมาตรฐานสูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสิงคโปร์ ก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี โรงเรียนมีชื่อเสียงด้านคุณภาพการเรียนการสอนและการเตรียมพร้อมนักเรียนต่างชาติเพื่อเข้าเรียนต่อยังสถาบันต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์ อีกทั้งยังได้รับรางวัลด้านการศึกษามากมาย อาทิ Edutrust Certification และ Singapore Quality Class อีกทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน รวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย อินเตอร์เน็ต ห้องสมุด และสนามกีฬาชนิดต่างๆ

Singapore

สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นเกาะเล็กๆ มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และเป็นประเทศชั้นนำในด้านการศึกษาของโลกที่นำเอาระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษมาใช้ มีความปลอดภัยสูงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียน สิงคโปร์ยังเป็นที่ที่เต็มไปด้วยกิจกรรมและที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย

หลักสูตรการเรียน

ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ช่วงเช้า น้องๆจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ฝรั่งเจ้าของภาษาเป็นเวลา 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ร่วมกับนักเรียนต่างชาติ โดยมีการสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษในวันแรกของการเรียน และประเมินผลการเรียนอีกครั้งในวันสุดท้ายพร้อมมอบประกาศนียบัตร โดยการเรียนการสอนจะเน้นฝึกและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยใช้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถานที่และกิจกรรมตามโปรแกรมทัศนศึกษา อีกทั้งมีการทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างทักษะของน้องๆด้านการนำเสนอด้านภาษาอังกฤษและการทำงานเป็นทีม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆในอนาคต

ตารางกิจกรรมโปรแกรมซัมเมอร์คอร์ส สิงคโปร์ เดือนตุลาคม 2018

 

ค่าใช้จ่ายรวม (ราคากรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลดโบรชัวร์)

 • ค่าเล่าเรียนภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร
 • ค่าทัศนศึกษา ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามโปรแกรม
 • ค่ารถรับ–ส่งสนามบินและค่าเดินทางทั้งหมดตามโปรแกรม
 • ค่าอาหารทุกมื้อ
 • ค่ากิจกรรม, ค่าหนังสือและอุปกรณ์ตลอดหลักสูตร
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับชั้นประหยัด
 • ค่าซักอบแห้ง 1 ครั้ง
 • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าที่พัก D’ Resort (4 คนต่อห้อง)
 • กรมธรรม์ประกันการเดินทาง วงเงินค่ารักษาพยาบาล 2,000,000 บาท
 • การปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง พร้อมรับเสื้อยืดและของที่ระลึกจาก GENT Edutainment
 • ทีมงาน Group Leader ของ GENT Edutainment ที่มีประสบการณ์เป็นผู้นำกลุ่มไปดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเองตลอดโครงการ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินจากที่สายการบินกำหนด และอื่นๆ (ถ้ามี)
 • ค่าเดินทางไป-กลับ สนามบินสุวรรณภูมิ
 • ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางจากที่กำหนด

คุณธนภร สินธุวณิก (พี่ตั๊ก) – Summer Course Counsellor/ Group Leader

พี่ตั๊ก Group Leader ที่น้องๆนักเรียนของ GENT รักและให้ Feedback ดีมาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครองให้ดูแลน้องๆ ด้วยบุคคิลที่ร่าเริง เข้าถึงง่าย และเอาใจใส่น้องๆ ทำให้น้องๆนักเรียนทุกคนสนุก ผ่อนคลายและไม่กังวลเวลาต้องเดินทางไปต่างประเทศด้วยตัวเอง ซึ่งพี่ตั๊กเป็น Senior Group Leader ของ GENT ที่มีประสบการณ์ในการเดินทางไปดูแลน้องๆที่ต่างประเทศเป็นประจำทุกปี

สำหรับซัมเมอร์คอร์ส สิงคโปร์ 2018 ครั้งนี้ พี่ตั๊กจะเดินทางไปเป็น Group Leader ดูแลน้องๆด้วยตัวเองตลอดโปรแกรม

Education Background

 • Bachelor of Arts Program in Tourism, Suan Dusit University.
 • General Certificate of Education, Satriwatrakhang School
 • English Language Certificate, Unique School, New Zealand
 • English Language Certificate, Excel English, London, UK

หมายเหตุ: Group Leader อาจมีการการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม