University of Sydney (Study Group)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย - เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ
เมือง Sydney
หลักสูตร Taylor College - Foundation
ประเภทโรงเรียน รัฐบาล
ประเภทที่พัก หอพัก
เทอมการเข้าเรียน

มกราคมและกรกฎาคม

University of Sydney ได้รับการยอมรับในฐานะมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศออสเตรเลีย โดยในปัจจุบันได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 50 ของโลก นอกจากนั้น University of Sydney ยังเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในด้านผลงานการวิจัยและคุณภาพการศึกษาอีกด้วย ภายในมหาวิทยาลัย University of Sydney มีห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย โดยมีหนังสือและตำราเรียนมากกว่า 5.2 ล้านเล่ม นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยที่สุดไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัย

จากการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งการเรียนที่มีแต่นักศึกษาอยากเข้าเรียน แต่ยังเป็นแหล่งที่เต็มไปด้วยอาจารย์และนักวิชาการชั้นนำจากทั่วโลก ซึ่งไม่เพียงแต่จะสอนเนื้อหาความรู้แต่ในตำราเรียนเท่านั้น แต่ยังจะเป็นผู้นำเอาประสบการณ์จริงมาสอนให้กับนักศึกษาเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง โดยมหาวิทยาลัย University of Sydney ประกอบไปด้วยนักศึกษาจำนวน 60,000 คน โดย 30% เป็นนักเรียนต่างชาติที่มาจากกว่า 130 ประเทศทั่วโลก

Taylor College Sydney แคมปัสตั้งอยู่ในบริเวณชานเมืองซิดนีย์คือแถบ Waterloo ซึ่งตั้งห่างจากมหาวิทยาลัย Sydney เพียงแค่ประมาณ 3 กิโลเมตร และห่างจากใจกลางเมืองโดยรถบัสประมาณ 20 นาที โดยตัวอาคารเรียนนั้นถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับเป็นอาคารสำหรับการเรียนการสอน ซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย และมีห้องเรียนต่างๆ มากมายอาทิ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสตูดิโอสำหรับการเรียนศิลปะ ห้องฝึกฝนดนตรี เป็นต้น

• The first university in Australia, established in 1850

• Ranked #1 in Australia and #4 in the world for graduate employability

• Ranked #3 in Australia and #50 in the world for the best university

• Top 10 most beautiful campus in the world

• Prestigiously having 2 Nobel laureates, 3 Astronauts, 110 Rhodes scholars, 1 Pulitzer Prize winner, 145 Olympians and the largest library in Southern Hemisphere

• Prime Ministers including the current one – Malcolm Turnbull

• Ranked #1 in Australia for student experience

• Member of prestigious Group of 8

สำหรับน้องๆ ที่สนใจเข้าเรียนต่อยังมหาวิทยาลัย University of Sydney แต่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เกรด รวมถึงวุฒิการศึกษาที่ไม่เพียงพอต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้โดยตรง GENT มีทางเลือกให้สำหรับน้องๆ โดยสามารถเข้าเรียนในหลักสูตร Foundation ของ Taylor College ได้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะ ตลอดจนความรู้ที่จะใช้เรียนเพื่อให้ประสบความสำเร็จในมหาวิทยาลัย

สำหรับการเรียนในหลักสูตร Foundation Program นี้ นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ถึง 5 แผนการเรียนคือ

• Science / Engineering and IT / Health Science
• Economics / Commerce
• Arts / Media
• Music
• Visual Art and Design

เมื่อจบหลักสูตรและผ่านข้อกำหนดของหลักสูตรข้างต้นแล้ว นักเรียนจะได้รับการการันตีเพื่อเข้าเรียนต่อปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย University of Sydney ต่อไป โดยในปี 2016 นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร Foundation Year นี้สามารถเข้าเรียนต่อ University of Sydney ได้ถึง 93%

University of Sydney Foundation Program (6)
University of Sydney Foundation Program (5)
University of Sydney Foundation Program (4)
University of Sydney Foundation Program (3)
University of Sydney Foundation Program (2)
University of Sydney Foundation Program (2)
University of Sydney Foundation Program (1)
University of Sydney Foundation Program (1)
previous arrow
next arrow
University of Sydney Foundation Program (6)
University of Sydney Foundation Program (5)
University of Sydney Foundation Program (4)
University of Sydney Foundation Program (3)
University of Sydney Foundation Program (2)
University of Sydney Foundation Program (2)
University of Sydney Foundation Program (1)
University of Sydney Foundation Program (1)
previous arrow
next arrow