Westlake Boys High School

High Schools in Auckland - โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์
เมือง Auckland
Year / Grade ํYear 9-13
อายุ 13 - 18 Years old
หลักสูตร High School: NZQA
ประเภทโรงเรียน รัฐบาล
เปิดรับสมัครนักเรียน ชายล้วน
ประเภทที่พัก โฮสต์

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ – Westlake Boys High School

Westlake Boys High School เป็นโรงเรียนรัฐบาลชายล้วน เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษา ทำการก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1962 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 2,300 คน และนักเรียนต่างชาติประมาณ 230 คน จาก 70 ประเทศ จุดเด่นของโรงเรียนนี้คือมีหลักสูตรทางวิชาการที่มีคุณภาพอย่างมาก โดยในเกรด 9-10 นักเรียนจะได้เรียนวิชาที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย สำหรับเกรด 12-13 ทางโรงเรียนจะจัดรายวิชาที่ตรงกับความถนัดและความสนใจของนักเรียน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้นักเรียนในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย หรือสายงานที่นักเรียนสนใจในอนาคตอีกด้วย
สำหรับนักเรียนต่างชาตินั้นทางโรงเรียนยังมีโปรแกรม ESOL (English for Speakers of Other Languages) เพื่อดูแลนักเรียนต่างชาติที่ต้องการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
และเนื่องจากคุณภาพด้านวิชาการของทางโรงเรียน จึงทำให้ 95% ของนักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชื่อดังของโลกได้มากมาย เช่น Harvard University, Cambridge University, Oxford University, King’s College London, Columbia University, University of Toronto เป็นต้น

ทั้งนี้ทางโรงเรียนมีความเชื่อมั่นว่า การเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในห้องเรียนเท่านั้น ดังนั้นทางโรงเรียนจึงมีกิจกรรมมากมายที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน โดยตอนแรกเข้านักเรียนทุกคนจะถูกแบ่งเข้าสู่บ้านทั้งหมด 6 บ้าน โดยมีรุ่นพี่ประจำบ้านแต่ละบ้านคอยดูแลให้คำแนะนำรุ่นน้อง และมีกิจกรรมให้นักเรียนทำเพื่อเก็บคะแนนเข้าบ้านตนเอง โดยในปลายปีจะมีสรุปคะแนนเพื่อหาบ้านที่ชนะชิงถ้วยรางวัลประจำปี จุดประสงค์ของกิจกรรมนี้คือเพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคีและมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกหลากหลาย เช่น กีฬามากมายกว่า 30 ชนิด เช่น บาสเกตบอล, รักบี้, ฟุตบอล, แบตมินตัน, ฮอคกี้, ว่ายน้ำ เป็นต้น และชมรมคลับต่างๆ ที่สามารถให้นักเรียนฝึกทักษะความเป็นผู้นำ, มนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น ชมรมโต้วาที, หมากรุก, อาสาสมัครเพื่อสังคม เป็นต้น
รวมไปถึงหลักสูตรดนตรีของทางโรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอันดับต้นๆของประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นที่รู้จักในระดับสากลอีกด้วย

สำหรับที่พัก นักเรียนต่างชาติจะได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host family) ที่จัดหาให้โดยโรงเรียน โดยครอบครัวอุปถัมภ์จะถูกตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างละเอียด และมีประสบการณ์ในการดูแลนักเรียนต่างชาติมาก่อนแล้ว ดังนั้นนักเรียนจะมีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างชัดเจน รวมถึงครอบครัวอุปถัมภ์ที่คอยดูแลและคำให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

Westlake Boys High School ตั้งอยู่ที่เมือง Auckland ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ที่มีบรรยากาศที่สวยงามของชายฝั่งทะเล ทำให้เป็นที่รู้จักว่าเป็นเมืองแห่งการล่องเรือ เป็นเมืองที่ค่าครองชีพไม่สูง อากาศอบอุ่นสบายทั้งปี และตัวโรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียงแค่ 15 นาทีเท่านั้น

School Campus
Westlake8
Westlake3
Westlake12
Westlake9
Westlake11
Westlake7
Westlake1
Westlake5
Westlake4
School Campus
Westlake8
Westlake3
Westlake12
Westlake9
Westlake11
Westlake7
Westlake1
Westlake5
Westlake4
previous arrow
next arrow