Westlake Boys High School

High Schools in Auckland - โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์
เมือง Auckland
Year / Grade ํYear 9-13
อายุ 13 - 18 Years old
หลักสูตร High School: NZQA
ประเภทโรงเรียน รัฐบาล
เปิดรับสมัครนักเรียน ชายล้วน
ประเภทที่พัก โฮสต์

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ – Westlake Boys High School

Westlake Boys High School เป็นโรงเรียนรัฐบาลชายล้วน เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษา ทำการก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1962 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 2,300 คน และนักเรียนต่างชาติประมาณ 230 คน จาก 70 ประเทศ จุดเด่นของโรงเรียนนี้คือมีหลักสูตรทางวิชาการที่มีคุณภาพอย่างมาก โดยในเกรด 9-10 นักเรียนจะได้เรียนวิชาที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย สำหรับเกรด 12-13 ทางโรงเรียนจะจัดรายวิชาที่ตรงกับความถนัดและความสนใจของนักเรียน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้นักเรียนในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย หรือสายงานที่นักเรียนสนใจในอนาคตอีกด้วย
สำหรับนักเรียนต่างชาตินั้นทางโรงเรียนยังมีโปรแกรม ESOL (English for Speakers of Other Languages) เพื่อดูแลนักเรียนต่างชาติที่ต้องการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
และเนื่องจากคุณภาพด้านวิชาการของทางโรงเรียน จึงทำให้ 95% ของนักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชื่อดังของโลกได้มากมาย เช่น Harvard University, Cambridge University, Oxford University, King’s College London, Columbia University, University of Toronto เป็นต้น

ทั้งนี้ทางโรงเรียนมีความเชื่อมั่นว่า การเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในห้องเรียนเท่านั้น ดังนั้นทางโรงเรียนจึงมีกิจกรรมมากมายที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน โดยตอนแรกเข้านักเรียนทุกคนจะถูกแบ่งเข้าสู่บ้านทั้งหมด 6 บ้าน โดยมีรุ่นพี่ประจำบ้านแต่ละบ้านคอยดูแลให้คำแนะนำรุ่นน้อง และมีกิจกรรมให้นักเรียนทำเพื่อเก็บคะแนนเข้าบ้านตนเอง โดยในปลายปีจะมีสรุปคะแนนเพื่อหาบ้านที่ชนะชิงถ้วยรางวัลประจำปี จุดประสงค์ของกิจกรรมนี้คือเพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคีและมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกหลากหลาย เช่น กีฬามากมายกว่า 30 ชนิด เช่น บาสเกตบอล, รักบี้, ฟุตบอล, แบตมินตัน, ฮอคกี้, ว่ายน้ำ เป็นต้น และชมรมคลับต่างๆ ที่สามารถให้นักเรียนฝึกทักษะความเป็นผู้นำ, มนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น ชมรมโต้วาที, หมากรุก, อาสาสมัครเพื่อสังคม เป็นต้น
รวมไปถึงหลักสูตรดนตรีของทางโรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอันดับต้นๆของประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นที่รู้จักในระดับสากลอีกด้วย

สำหรับที่พัก นักเรียนต่างชาติจะได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host family) ที่จัดหาให้โดยโรงเรียน โดยครอบครัวอุปถัมภ์จะถูกตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างละเอียด และมีประสบการณ์ในการดูแลนักเรียนต่างชาติมาก่อนแล้ว ดังนั้นนักเรียนจะมีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างชัดเจน รวมถึงครอบครัวอุปถัมภ์ที่คอยดูแลและคำให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

Westlake Boys High School ตั้งอยู่ที่เมือง Auckland ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ที่มีบรรยากาศที่สวยงามของชายฝั่งทะเล ทำให้เป็นที่รู้จักว่าเป็นเมืองแห่งการล่องเรือ เป็นเมืองที่ค่าครองชีพไม่สูง อากาศอบอุ่นสบายทั้งปี และตัวโรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียงแค่ 15 นาทีเท่านั้น

School Campus
westlake3
Big Band
School Campus 2
School Campus
westlake3
Big Band
School Campus 2
previous arrow
next arrow