Esquimalt High School

The Greater Victoria School District - High Schools in British Columbia: Vancouver, Victoria and others
เมือง Victoria, British Columbia
Year / Grade Grade 9 - 12
อายุ 14 - 18 Years old
หลักสูตร High School: Canada
ประเภทโรงเรียน รัฐบาล
เปิดรับสมัครนักเรียน สหศึกษา
ประเภทที่พัก โฮสต์

Esquimalt High School เป็นโรงเรียนรัฐบาลตั้งอยู่ในเขตการศึกษาเมืองวิคตอเรีย มณฑล British Columbia เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Grade 9 – 12 ปัจจุบันมีนักเรียน 650 คน ที่โรงเรียนนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้ประสบการณ์วัฒนธรรมของประเทศแคนาดา รวมถึงเพิ่มพูนความรู้ทางภาษาอังกฤษ นักเรียนจะได้เรียนวิชาหลักๆ อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา (ประวัติศาสตร์) ภาษาอังกฤษ และพลศึกษา และยังมีวิชาเลือก กีฬา ชมรม อีกมากมายให้เราได้เลือกตามความถนัดและความสนใจ

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังมีโปรแกรมพิเศษเปิดสอนให้แก่นักเรียน อาทิ เช่นกีฬารักบี้ หรือ โปรแกรมที่จะเตรียมตัวให้นักเรียนก้าวเข้าสู่อาชีพในอนาคต อาทิ ทำอาหาร, เครื่องจักรกล, ดนตรี และแจ๊ส, เครื่องยนต์ เป็นต้น

และยังมีคอร์ส Advanced Placement (AP) เป็นคอร์สที่นักเรียนจะได้เรียนรายวิชาและเนื้อหาที่เปิดสอนในระดับมหาวิทยาลัย เช่น วิชา English Literature, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาสเปน, ชีววิทยา, จิตวิทยา เป็นต้น

นักเรียนต่างชาติจะได้พักอาศัยกับทางโฮสต์แฟมิลี่ ที่ทางเขตการศึกษาวิคตอเรียเป็นผู้ดำเนินการคัดกรอง และจัดหาให้เป็นอย่างดี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ และมีความสุขตลอดระยะเวลาเรียนที่โรงเรียนนี้

โรงเรียนเอสคิวมอลท์ ตั้งอยู่ในเขตการศึกษาของเมืองวิคตอเรีย ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย และเมืองใหญ่ที่สุดอันดับสองของแถบชายฝั่งตะวันตกประเทศแคนาดา เมืองมีความก้าวหน้าทางการศึกษา มีความสวยงาม และมีอากาศที่อบอุ่น น้องๆสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตลอดปี โรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 10 นาที และห่างจากสนามบินวิคตอเรียเพียง 30 นาทีโดยรถยนต์

Esquimalt 2
Esquimalt 1
Art Gallery
Esquimalt 5
Esquimalt 2
Esquimalt 1
Art Gallery
Esquimalt 5
previous arrow
next arrow