Walnut Grove Secondary School

Langley School District - High Schools in British Columbia: Vancouver, Victoria and others
เมือง Langley, British Columbia
Year / Grade Grade 8 - 12
อายุ 13 - 18 Years old
หลักสูตร High School: Canada
ประเภทโรงเรียน รัฐบาล
เปิดรับสมัครนักเรียน สหศึกษา
ประเภทที่พัก โฮสต์

Walnut Grove Secondary School เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่สุดของเขตการศึกษา Langley และเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดของ Vancouver มีนักเรียนกว่า 2,000 คน โรงเรียนให้ความสำคัญกับการเรียนเรียนรู้ทางด้านวิชาการทั้งในหลักสูตรภาษาอังกฤษและ ภาษาฝรั่งเศส และยังมีโปรแกรมการเรียนการสอนมากมาย อาทิเช่น Advance Placement Program, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง, โปรแกรมส่งเสริมนักกีฬา, บุคคลกรของโรงเรียนมุ่งเน้นการดึงศักยภาพของนักเรียนมาใช้เพื่อช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายของตนได้อย่างเต็มที่

ภายในโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคัน ที่ช่วยพัฒนาทักษะของนักเรียนทั้งในด้านกีฬา, ศิลปะ และเทคโนโลยี ประกอบด้วย โรงยิม 3 โรง, ห้องเวท, สนามกีฬา, ห้องแลปคอมพิวเตอร์ 4 ห้อง, ห้องแลปทางวิทยาศาสตร์, ห้องสำหรับงานฝีมือ, ห้องเรียนถ่ายรูป, ห้องเรียนดนตรี, ห้องเรียนเศรษฐศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับเรื่องที่พัก ทางโรงเรียนได้จัดหาโฮสต์แฟมิลี่ที่มีความพร้อมให้กับนักเรียนต่างชาติ ซึ่งการได้อยู่กับโฮสต์แฟมิลี่นั้นถือว่านักเรียนจะได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ โดยตรงจากครอบครัวชาวแคนาดา ทั้งเรื่องภาษา วิถีชีวิต และวัฒนธรรม โดยโรงเรียนจะคัดสรรโฮสต์แฟมิลี่อย่างละเอียด และมีการตรวจสอบที่เข้มงวด เพื่อให้ได้ครอบครัวที่มีประสิทธิภาพ และให้การดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี

Walnut Grove Secondary School ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศแคนาดาอย่างเมือง Vancouver ตั้งอยู่ในรัฐ British Columbia ทางตะวันตกของแคนาดา และเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในแถบนี้ และมากเป็นอันดับ 8 ของแคนาดา มีทัศนียภาพที่สวยงาม ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ โอบล้อมไปด้วยภูเขาและทะเล อากาศอบอุ่นสบายทั้งปีพร้อมด้วยระบบขนส่งขนมวลชนที่ดีเยี่ยม อีกทั้งยังเป็นเมืองที่สะอาดและปลอดภัย ส่งผลให้แวนคูเวอร์ได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลกอีกด้วย

Walnut Grove (1)
Walnut Grove (1)
Walnut Grove (4)
Walnut Grove (5)
Walnut Grove (6)
Walnut Grove (3)
Walnut Grove (2)
Walnut Grove (1)
Walnut Grove (1)
Walnut Grove (4)
Walnut Grove (5)
Walnut Grove (6)
Walnut Grove (3)
Walnut Grove (2)
previous arrow
next arrow