Walnut Grove Secondary School

Langley School District - High Schools in British Columbia: Vancouver, Victoria and others
เมือง Langley, British Columbia
Year / Grade Grade 8 - 12
อายุ 13 - 18 Years old
หลักสูตร High School: Canada
ประเภทโรงเรียน รัฐบาล
เปิดรับสมัครนักเรียน สหศึกษา
ประเภทที่พัก โฮสต์

Walnut Grove Secondary School เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่สุดของเขตการศึกษา Langley และเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดของ Vancouver มีนักเรียนกว่า 2,000 คน โรงเรียนให้ความสำคัญกับการเรียนเรียนรู้ทางด้านวิชาการทั้งในหลักสูตรภาษาอังกฤษและ ภาษาฝรั่งเศส และยังมีโปรแกรมการเรียนการสอนมากมาย อาทิเช่น Advance Placement Program, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง, โปรแกรมส่งเสริมนักกีฬา, บุคคลกรของโรงเรียนมุ่งเน้นการดึงศักยภาพของนักเรียนมาใช้เพื่อช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายของตนได้อย่างเต็มที่

ภายในโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคัน ที่ช่วยพัฒนาทักษะของนักเรียนทั้งในด้านกีฬา, ศิลปะ และเทคโนโลยี ประกอบด้วย โรงยิม 3 โรง, ห้องเวท, สนามกีฬา, ห้องแลปคอมพิวเตอร์ 4 ห้อง, ห้องแลปทางวิทยาศาสตร์, ห้องสำหรับงานฝีมือ, ห้องเรียนถ่ายรูป, ห้องเรียนดนตรี, ห้องเรียนเศรษฐศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับเรื่องที่พัก ทางโรงเรียนได้จัดหาโฮสต์แฟมิลี่ที่มีความพร้อมให้กับนักเรียนต่างชาติ ซึ่งการได้อยู่กับโฮสต์แฟมิลี่นั้นถือว่านักเรียนจะได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ โดยตรงจากครอบครัวชาวแคนาดา ทั้งเรื่องภาษา วิถีชีวิต และวัฒนธรรม โดยโรงเรียนจะคัดสรรโฮสต์แฟมิลี่อย่างละเอียด และมีการตรวจสอบที่เข้มงวด เพื่อให้ได้ครอบครัวที่มีประสิทธิภาพ และให้การดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี

Walnut Grove Secondary School ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศแคนาดาอย่างเมือง Vancouver ตั้งอยู่ในรัฐ British Columbia ทางตะวันตกของแคนาดา และเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในแถบนี้ และมากเป็นอันดับ 8 ของแคนาดา มีทัศนียภาพที่สวยงาม ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ โอบล้อมไปด้วยภูเขาและทะเล อากาศอบอุ่นสบายทั้งปีพร้อมด้วยระบบขนส่งขนมวลชนที่ดีเยี่ยม อีกทั้งยังเป็นเมืองที่สะอาดและปลอดภัย ส่งผลให้แวนคูเวอร์ได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลกอีกด้วย

Walnut Grove (1)
Walnut Grove (4)
Walnut Grove (5)
Walnut Grove (6)
Walnut Grove (3)
Walnut Grove (2)
WGSS-7
Walnut Grove (1)
Walnut Grove (4)
Walnut Grove (5)
Walnut Grove (6)
Walnut Grove (3)
Walnut Grove (2)
WGSS-7
previous arrow
next arrow