Abbotsford School District 34

High Schools in British Columbia: Vancouver, Victoria and others - โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา
เมืองAbbotsford, British Columbia
Year / GradeGrade 8 - 12
อายุ 14 - 18 Years old
หลักสูตร High School: Canada
ประเภทโรงเรียน รัฐบาล
เปิดรับสมัครนักเรียน สหศึกษา
ประเภทที่พัก โฮสต์

Abbotsford School District 34 ตั้งอยู่ในมณฑล British Columbia ประกอบไปด้วยโรงเรียนมัธยมปลายในเขตทั้งหมด 9 แห่ง ทำการสอนในเกรด 9 ถึง 12 เมืองนี้ตั้งอยู่ห่างจากแวนคูเวอร์เพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น และมีประชากรทั้งเมืองโดยประมาณ 142,000 คน และเมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของ the University of the Fraser Valley อีกด้วย

ทางโรงเรียนทุกที่มีโปรแกรมที่หลากหลายให้เลือก และโดดเด่นในเรื่องของโปรแกรม Advance Placement (AP) นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนทางด้านภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมในวิชาและทักษะเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โรงเรียนทั้งหมดเป็นโรงเรียนภาครัฐที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษา มีชั้นเรียนขนาดเล็ก ครูสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง มีครูอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ อุปกรณ์เพื่อช่วยในการศึกษาและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สิ่งอำนวยความสะดวกชั้นนำและที่ทันสมัย อีกทั้งมีกิจกรรมและวิชาเลือกให้นักเรียนเลือกมากมาย เช่นกีฬา, ชมรมกิจกรรมต่างๆ, ศิลปะการแสดงในหลากหลายหลักสูตร หลังจากเรียนจบนักเรียนทุกคนมีสิทธิที่จะได้เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยอันมีชื่อเสียงของแคนาดาและสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

เขตการศึกษา Abbotsford มีชื่อเสียงอันยาวนานสำหรับความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ รวมถึงการฝึกให้นักเรียนมีสภาวะผู้นำ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนเองทั้งขณะที่ศึกษาอยู่ และสำหรับการเรียนมหาวิทยาลัย และสามารถใช้ในชีวิตการทำงานในอนาคตอีกด้วย

สำหรับการเดินทางที่นี่มีความสะดวกและเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูง อยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวง นักเรียนจะได้เข้าพักกับโฮสต์แฟมิลี่ที่โดยส่วนใหญ่เป็นชาวแคแนเดี้ยนอย่างแท้จริง รวมไปถึงเมืองนี้มีอากาศที่เย็นสบายไม่หนาวมากเกินไปตลอดปีอีกด้วย

สำหรับเขตการศึกษา Abbotsford School District 34 มีโรงเรียนมัธยมปลายทั้งหมด 9 โรงเรียนดังนี้

1. Abbotsford School of Integrated Arts (ASIA) – Sumas Mountain Campus
• เปิดสอนในระดับชั้น middle และ secondary ในเกรด 6-12 มีจำนวนนักเรียนประมาณ 194 คน สำหรับนักเรียนต่างชาติ ทางโรงเรียนจะผสมผสานหลักสูตรวิชาศิลปะแขนงต่างๆให้นักเรียน ร่วมกับวิชาการปกติ นักเรียนสามารถเลือกวิชาที่นักเรียนสนใจได้จากวิชาเลือกที่หลากหลาย เช่น ดนตรี, การแสดง เป็นต้น รวมไปถึงมีชมรมและกิจกรรมกีฬามากมาย เช่น ชมรมโต้วาที, วอลเลย์บอล, บาสเกตบอล, โรงยิม เพื่อต้องการให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่ดีควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมผ่อนคลาย

2. Abbotsford Virtual School
• แรกเริ่มทำการก่อตั้งขึนในปี 1913 แต่มีการปรับระบบการสอนในปี 2006 ทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล ถึงเกรด 12 ตั้งอยู่ใจกลางเมือง และทางโรงเรียนได้ให้ความดูแลเอาใจใส่กับนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยให้คุณครูประกบนักเรียนเพื่อให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด แนะนำแนวทางที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน รวมถึงมีอุปกรณ์สื่อการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและเพียบพร้อมให้กับนักเรียน

3. Abbotsford Senior Secondary
• เปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการในปี 2012 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ใหม่ที่สุดในเขตการศึกษานี้ ทำการสอนในระดับชั้นเกรด 9 ถึง 12 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 1,100 คน และยังเป็นที่รู้จัักกันว่าเป็นโรงเรียนที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกาเหนืออีกด้วย

4. Abbotsford Traditional Secondary School
• เปิดทำการสอนในปี 2004 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนประมาณ 500 คน มีวิชาหลากหลายให้นักเรียนเลือก รวมไปถึงกิจกรรมนอกห้องเรียนมากมายหลายประเภทด้วยเช่นกัน และทางโรงเรียนยังมีหลักสูตร one to one computer program โดยนักเรียนแต่ละคนจะมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คเป็นของตัวเอง และใช้ในการติดต่อกับคุณครู, ส่งการบ้าน, ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในการเรียน เป็นต้น

5. Bakerview Centre for Learning
• เปิดทำการสอนในระดับชั้นเกรด 9 ถึง 12 เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 14 จนถึง 65 ปี และถือว่าเป็นโรงเรียนทางเลือกสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย หรือผู้ใหญ่ที่อยากศึกษาต่อ โดยหลักสูตรของโรงเรียนจะเน้นไปในหลักสูตรที่สอดคล้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง นอกจากวิชาการและสื่อประกอบการสอนที่มีคุณภาพแล้ว ทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมให้นักเรียนรวมถึงบุคลากรที่ดูแลเอาใจใส่นักเรียนรายบุคคลอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

6. Rick Hansen Secondary School
• เปิดทำการสอนในระดับชั้นเกรด 9 ถึง 12 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนประมาณ 650 คน โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเตรียมเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยหรือเข้าสู่ชีวิตการทำงาน โดยโรงเรียนจะมีการทำกิจกรรมที่สามารถให้นักเรียนฝึกหัดใช้ทักษะต่างๆที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต และทางโรงเรียนยังมี school of science และ school of business ที่สามารถให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาด้านนี้ในระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย และนอกจากหลักสูตรทางวิชาการที่มีคุณภาพแล้ว ทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมและกีฬามากมายให้นักเรียนได้เลือกเข้าร่วม เช่น ฟุตบอล, บาสเกตบอล, ชมรมกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น

7. Robert Bateman Secondary School
• เปิดทำการสอนในระดับชั้นเกรด 9 ถึง 12 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนประมาณ 1,100 คน โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการดึงความสามารถในตัวนักเรียนแต่ละคนออกมา เพื่อหาแนวทางไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และตัวโรงเรียนยังถูกตกแต่งได้อย่างสวยงามโดยมีการสร้างน้ำตกจำลองที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ 10 เอเคอร์ และตัวโรงเรียนยังตั้งอยู่บนทิวเขาของเทือกเขา Fraser ทำให้โรงเรียนมีบรรยากาศที่สวยงามส่งผลดีให้นักเรียนและบุคลากรทุกคนสามารถผ่อนคลายไปกับธรรมชาติได้

8. W.J. Mouat Secondary School
• เปิดทำการสอนในระดับชั้นเกรด 9 ถึง 12 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนประมาณ 1,400 คน เป็นโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในเขตการศึกษานี้ และเป็นโรงเรียนแห่งเดียวในเขตการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย ทั้งนี้ยังเป็นโรงเรียนที่มีวิชาเลือกหลากหลายให้นักเรียนได้เลือก รวมไปถึงหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย

9. Yale Secondary School
• เปิดทำการสอนครั้งแรกในปี 1971 และมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเรื่อยมา ปัจจุบันทำการสอนในระดับเกรด 9 ถึง 12 จำนวนนักเรียนประมาณ 1,200 คน โรงเรียนมีชื่อเสียงในเรื่องของคุณภาพการศึกษาและการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด โดยคุณครูจะคอยประกบนักเรียนรายบุคคลเพื่อแนะนำหนทางที่นักเรียนสนใจหรือเหมาะสม และโรงเรียนยังส่งเสริมด้านกิจกรรมหลากหลายชนิดให้กับนักเรียน เช่น กิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ, ทักษะการเข้าสังคม, รวมไปถึงกีฬามากมายหลายชนิดให้นักเรียนเลือกเข้าร่วมตามความสนใจ

สำหรับการเดินทางที่นี่มีความสะดวกและเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูง โดยเมือง Abbotsford อยู่ห่างจากตัวเมืองแวนคูเวอร์และสนามบินแวนคูเวอร์เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
รวมถึงไปเมือง Abbotsford ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น โรงภาพยนตร์, ร้านอาหารมากมายหลายประเภท, ห้างสรรพสินค้า และเมืองนี้ยังถูกโอบล้อมโดยความสวยงามของเทือกเขา Fraser ที่มีชื่อเสียง จึงทำให้เมืองนี้มีสภาพอากาศที่ดีตลอดทั้งปี

abbys senior secondary
yale
yale3
yale2
abbot
yale4
abbys senior secondary
yale
yale3
yale2
abbot
yale4
previous arrow
next arrow