Abbotsford School District 34

High Schools in British Columbia: Vancouver, Victoria and others - โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา
เมือง Abbotsford, British Columbia
Year / Grade Grade 8 - 12
อายุ 14 - 18 Years old
หลักสูตร High School: Canada
ประเภทโรงเรียน รัฐบาล
เปิดรับสมัครนักเรียน สหศึกษา
ประเภทที่พัก โฮสต์

Abbotsford School District 34 ตั้งอยู่ในมณฑล British Columbia ประกอบไปด้วยโรงเรียนมัธยมปลายในเขตทั้งหมด 9 แห่ง ทำการสอนในเกรด 9 ถึง 12 เมืองนี้ตั้งอยู่ห่างจากแวนคูเวอร์เพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น และมีประชากรทั้งเมืองโดยประมาณ 142,000 คน และเมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของ the University of the Fraser Valley อีกด้วย

ทางโรงเรียนทุกที่มีโปรแกรมที่หลากหลายให้เลือก และโดดเด่นในเรื่องของโปรแกรม Advance Placement (AP) นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนทางด้านภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมในวิชาและทักษะเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โรงเรียนทั้งหมดเป็นโรงเรียนภาครัฐที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษา มีชั้นเรียนขนาดเล็ก ครูสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง มีครูอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ อุปกรณ์เพื่อช่วยในการศึกษาและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สิ่งอำนวยความสะดวกชั้นนำและที่ทันสมัย อีกทั้งมีกิจกรรมและวิชาเลือกให้นักเรียนเลือกมากมาย เช่นกีฬา, ชมรมกิจกรรมต่างๆ, ศิลปะการแสดงในหลากหลายหลักสูตร หลังจากเรียนจบนักเรียนทุกคนมีสิทธิที่จะได้เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยอันมีชื่อเสียงของแคนาดาและสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

เขตการศึกษา Abbotsford มีชื่อเสียงอันยาวนานสำหรับความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ รวมถึงการฝึกให้นักเรียนมีสภาวะผู้นำ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนเองทั้งขณะที่ศึกษาอยู่ และสำหรับการเรียนมหาวิทยาลัย และสามารถใช้ในชีวิตการทำงานในอนาคตอีกด้วย

สำหรับการเดินทางที่นี่มีความสะดวกและเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูง อยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวง นักเรียนจะได้เข้าพักกับโฮสต์แฟมิลี่ที่โดยส่วนใหญ่เป็นชาวแคแนเดี้ยนอย่างแท้จริง รวมไปถึงเมืองนี้มีอากาศที่เย็นสบายไม่หนาวมากเกินไปตลอดปีอีกด้วย

สำหรับเขตการศึกษา Abbotsford School District 34 มีโรงเรียนมัธยมปลายทั้งหมด 9 โรงเรียนดังนี้

1. Abbotsford School of Integrated Arts (ASIA) – Sumas Mountain Campus
• เปิดสอนในระดับชั้น middle และ secondary ในเกรด 6-12 มีจำนวนนักเรียนประมาณ 194 คน สำหรับนักเรียนต่างชาติ ทางโรงเรียนจะผสมผสานหลักสูตรวิชาศิลปะแขนงต่างๆให้นักเรียน ร่วมกับวิชาการปกติ นักเรียนสามารถเลือกวิชาที่นักเรียนสนใจได้จากวิชาเลือกที่หลากหลาย เช่น ดนตรี, การแสดง เป็นต้น รวมไปถึงมีชมรมและกิจกรรมกีฬามากมาย เช่น ชมรมโต้วาที, วอลเลย์บอล, บาสเกตบอล, โรงยิม เพื่อต้องการให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่ดีควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมผ่อนคลาย

2. Abbotsford Virtual School
• แรกเริ่มทำการก่อตั้งขึนในปี 1913 แต่มีการปรับระบบการสอนในปี 2006 ทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล ถึงเกรด 12 ตั้งอยู่ใจกลางเมือง และทางโรงเรียนได้ให้ความดูแลเอาใจใส่กับนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยให้คุณครูประกบนักเรียนเพื่อให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด แนะนำแนวทางที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน รวมถึงมีอุปกรณ์สื่อการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและเพียบพร้อมให้กับนักเรียน

3. Abbotsford Senior Secondary
• เปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการในปี 2012 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ใหม่ที่สุดในเขตการศึกษานี้ ทำการสอนในระดับชั้นเกรด 9 ถึง 12 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 1,100 คน และยังเป็นที่รู้จัักกันว่าเป็นโรงเรียนที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกาเหนืออีกด้วย

4. Abbotsford Traditional Secondary School
• เปิดทำการสอนในปี 2004 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนประมาณ 500 คน มีวิชาหลากหลายให้นักเรียนเลือก รวมไปถึงกิจกรรมนอกห้องเรียนมากมายหลายประเภทด้วยเช่นกัน และทางโรงเรียนยังมีหลักสูตร one to one computer program โดยนักเรียนแต่ละคนจะมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คเป็นของตัวเอง และใช้ในการติดต่อกับคุณครู, ส่งการบ้าน, ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในการเรียน เป็นต้น

5. Bakerview Centre for Learning
• เปิดทำการสอนในระดับชั้นเกรด 9 ถึง 12 เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 14 จนถึง 65 ปี และถือว่าเป็นโรงเรียนทางเลือกสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย หรือผู้ใหญ่ที่อยากศึกษาต่อ โดยหลักสูตรของโรงเรียนจะเน้นไปในหลักสูตรที่สอดคล้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง นอกจากวิชาการและสื่อประกอบการสอนที่มีคุณภาพแล้ว ทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมให้นักเรียนรวมถึงบุคลากรที่ดูแลเอาใจใส่นักเรียนรายบุคคลอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

6. Rick Hansen Secondary School
• เปิดทำการสอนในระดับชั้นเกรด 9 ถึง 12 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนประมาณ 650 คน โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเตรียมเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยหรือเข้าสู่ชีวิตการทำงาน โดยโรงเรียนจะมีการทำกิจกรรมที่สามารถให้นักเรียนฝึกหัดใช้ทักษะต่างๆที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต และทางโรงเรียนยังมี school of science และ school of business ที่สามารถให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาด้านนี้ในระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย และนอกจากหลักสูตรทางวิชาการที่มีคุณภาพแล้ว ทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมและกีฬามากมายให้นักเรียนได้เลือกเข้าร่วม เช่น ฟุตบอล, บาสเกตบอล, ชมรมกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น

7. Robert Bateman Secondary School
• เปิดทำการสอนในระดับชั้นเกรด 9 ถึง 12 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนประมาณ 1,100 คน โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการดึงความสามารถในตัวนักเรียนแต่ละคนออกมา เพื่อหาแนวทางไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และตัวโรงเรียนยังถูกตกแต่งได้อย่างสวยงามโดยมีการสร้างน้ำตกจำลองที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ 10 เอเคอร์ และตัวโรงเรียนยังตั้งอยู่บนทิวเขาของเทือกเขา Fraser ทำให้โรงเรียนมีบรรยากาศที่สวยงามส่งผลดีให้นักเรียนและบุคลากรทุกคนสามารถผ่อนคลายไปกับธรรมชาติได้

8. W.J. Mouat Secondary School
• เปิดทำการสอนในระดับชั้นเกรด 9 ถึง 12 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนประมาณ 1,400 คน เป็นโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในเขตการศึกษานี้ และเป็นโรงเรียนแห่งเดียวในเขตการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย ทั้งนี้ยังเป็นโรงเรียนที่มีวิชาเลือกหลากหลายให้นักเรียนได้เลือก รวมไปถึงหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย

9. Yale Secondary School
• เปิดทำการสอนครั้งแรกในปี 1971 และมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเรื่อยมา ปัจจุบันทำการสอนในระดับเกรด 9 ถึง 12 จำนวนนักเรียนประมาณ 1,200 คน โรงเรียนมีชื่อเสียงในเรื่องของคุณภาพการศึกษาและการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด โดยคุณครูจะคอยประกบนักเรียนรายบุคคลเพื่อแนะนำหนทางที่นักเรียนสนใจหรือเหมาะสม และโรงเรียนยังส่งเสริมด้านกิจกรรมหลากหลายชนิดให้กับนักเรียน เช่น กิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ, ทักษะการเข้าสังคม, รวมไปถึงกีฬามากมายหลายชนิดให้นักเรียนเลือกเข้าร่วมตามความสนใจ

สำหรับการเดินทางที่นี่มีความสะดวกและเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูง โดยเมือง Abbotsford อยู่ห่างจากตัวเมืองแวนคูเวอร์และสนามบินแวนคูเวอร์เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
รวมถึงไปเมือง Abbotsford ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น โรงภาพยนตร์, ร้านอาหารมากมายหลายประเภท, ห้างสรรพสินค้า และเมืองนี้ยังถูกโอบล้อมโดยความสวยงามของเทือกเขา Fraser ที่มีชื่อเสียง จึงทำให้เมืองนี้มีสภาพอากาศที่ดีตลอดทั้งปี

abbys senior secondary
yale3
yale2
abbot
yale4
Abbotsfort
Abbotsfort-2
Abbotsfort-3
Abbotsfort-4
Abbotsfort-5
abbys senior secondary
yale3
yale2
abbot
yale4
Abbotsfort
Abbotsfort-2
Abbotsfort-3
Abbotsfort-4
Abbotsfort-5
previous arrow
next arrow