เด็กไทย ไปเรียนมัธยมต่างประเทศ (High School) ทำไมไปไม่รอด?

เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ ทำไมเด็กไทยไปเรียนแล้วไม่รอด?

ในปัจจุบันผู้ปกครองคนไทยมักนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนต่อมัธยมในต่างประเทศ โดยอาจจะเป็นการไปแค่ระยะเวลาสั้นๆ ในช่วงปิดเทอม หรืออาจจะเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือหากเรียนแล้วชอบก็สามารถเรียนจนจบการศึกษาในระดับมัธยมในต่างประเทศ แล้วหลังจากนั้นอาจจะเดินทางไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีในต่างประเทศต่อไป หากมีกำลังทุนมากพอ หรืออาจจะให้น้องๆ เดินทางกลับมาเรียนต่อระดับปริญญาตรีในประเทศไทยแต่เป็นหลักสูตรนานาชาติซึ่งมีการเปิดกันอย่างแพร่หลายในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม การไปเรียนต่อมัธยมในต่างประเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นในประเทศใดก็ตาม น้องๆ ควรจะมีความพร้อมในทุกๆด้าน ซึ่งโดยส่วนใหญ่ ปัญหาที่มักพบและทำให้เด็กไทยไม่ประสบความสำเร็จใจการไปเรียนต่อต่างประเทศในระดับมัธยมมีหลายปัจจัยอาทิเช่น

1. ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงพอ น้องๆ หลายๆ คนเรียนในระบบการศึกษาแบบไทย หรือแม้แต่ English Program สำหรับน้องๆ บางคนอาจจะมีภาษาอังกฤษที่ไม่แข็งแรงนักในทุกๆ ด้าน ดังนั้นการจะแก้ปัญหาคือการเตรียมตัวเสียแต่เนิ่นๆ โดยแนะนำให้มีเวลาอย่างน้อยประมาณ 6 เดือน – 1 ปี เพื่อที่จะได้มีการวางแผนการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเรียนในต่างประเทศ

หรือหากดีขึ้นมาหน่อย น้องๆ อาจจะพอฟังออกและพอพูดได้ในระดับหนึ่ง แต่ปัญหาที่มักพบไม่ต่างกันคือปัญหาในเรื่องของ Academic Writing ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเรียนต่อในต่างประเทศ และต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาในส่วนของทักษะในเรื่องของการเขียนเชิงวิชาการ

2. ความพร้อมทางด้านวัยวุฒิ น้องๆ บางคนคุ้นชินกับระบบการศึกษาไทยที่เน้นเรื่องของการเรียนแบบ Lecture และเน้นการป้อนข้อมูล แต่ไม่ได้เน้นทักษะการหาข้อมูลเพื่อพัฒนาความรู้ด้วยตัวเอง ดังนั้นนอกจากปัญหาในเรื่องของภาษาอังกฤษที่มีแล้ว ทักษะการเรียนรู้ในห้องเรียนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาต่อมา

3. ความขยันและทัศนคติต่อการเรียน ผู้ปกครองหลายๆ ท่านยังมีความคิดว่าการส่งน้องๆ ไปเรียนต่างประเทศจะเป็น Key Success ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น หรือพูดอีกนัยนึงก็คือการวัดดวงส่งน้องไป ซึ่งจริงๆ แล้ว การส่งน้องไปโดยไม่มีการวางแผนและทำความเข้าใจกับตัวน้องเอง หรือแม้กระทั่งการบังคับให้ไปเรียนนั้น ถือว่าเป็นแนวคิดที่ต้องระวัง อย่างน้อยควรมีการพูดคุยกับน้อง อธิบายให้น้องเห็นภาพการไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ ปรับแต่งทัศนคติที่มีก่อนที่จะส่งน้องไปเรียน ขอให้เพียงแต่ว่าน้องที่จะไปเรียนไม่มีทัศนคติในแง่ลบก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี

ที่สำคัญ นักเรียนไทยหลายๆ คน เวลาไปอยู่ต่างประเทศแล้ว ยังไม่ได้ปรับปรุงตัวให้ขยันมากขึ้น การไปเรียนต่อต่างประเทศนอกจากการปรับตัวในเรื่องการเรียนแล้ว น้องยังต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งนั่นทำให้น้องๆ ต้องทำงานหนักและใช้ความพยายามมากกว่าเดิม หากยังใช้ความพยายามเท่าเดิม ไม่อ่หนังสือทบทวนบทเรียนก่อนหรือหลังเข้าเรียนเหมือนสมัยที่เรียนอยู่ในประเทศไทยและคิดว่ายังไงก็ผ่าน สุดท้ายแล้วนี่อาจเป็นจุดจบที่ไม่สวยงามนักของการไปเรียนต่อต่างประเทศ อันจะส่งผลต่อการมีทางเลือกที่น้อยมากในการเรียนระดับปริญญาตรีต่อไป

ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงปัจจัยหลักๆ ที่มักพบกับนักเรียนที่ไม่ประสบความสำเร็จในการไปเรียนมัธยมในต่างประเทศ ดังนั้นหากผู้ปกครองมีความคิดหรือน้องๆ มีความฝันในการไปเรียนต่อมัธยมในต่างประเทศ ผู้ปกครองสามารถติดต่อกับทาง GENT เพื่อให้คำแนะนำและวางแผนในการเรียนต่อมัธยมในต่างประเทศ โดยทีมงานจะแนะนำ เลือกสรรประเทศและระบบการศึกษาที่เหมาะกับความต้องการของน้องๆ และผู้ปกครอง อีกทั้งยังจะแนะนำในการเตรียมตัวก่อนไปเรียน รวมถึงการติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนมัธยมในต่างประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และอาจมีทุนดีๆ มานำเสนอให้กับผู้ปกครองและน้องๆ กันอีกด้วย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโทร 062-656-5996 ติดต่อพี่เบสท์ได้เลยครับ