ความประทับใจจากน้อง

คุณพ่อประเวศ วงษ์งามขำ

สวนกุหลาบ นนทบุรี

จากการติดตามดูแลอย่างจริงใจของ GENT ลูกผมสอบผ่าน GCSE และเข้าเรียนต่อ Sixth Form ที่ลอนดอน และเตรียมตัวเพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ ซึ่งนี่เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัว ขอบใจ GENT ที่ยังดูแลให้อย่างสม่ำเสมอ ผมจึงกล้าบอกได้ว่า ซึ้งใจ พึ่งได้ จบเรื่อง จบงาน ต้อง GENT ครับ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +

สวนกุหลาบ นนทบุรี

คุณพ่อประเวศ วงษ์งามขำ

สวนกุหลาบ นนทบุรี

Bournemouth, United Kingdom

Bournemouth Collegiate School

จากการติดตามดูแลอย่างจริงใจของ GENT ลูกผมสอบผ่าน GCSE และเข้าเรียนต่อ Sixth Form ที่ลอนดอน และเตรียมตัวเพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ ซึ่งนี่เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัว ขอบใจ GENT ที่ยังดูแลให้อย่างสม่ำเสมอ ผมจึงกล้าบอกได้ว่า ซึ้งใจ พึ่งได้ จบเรื่อง จบงาน ต้อง GENT ครับ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +