เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษและเมืองที่น่าสนใจ

ทุกๆคนกำลังตั้งข้อสงสัยว่าหากจะส่งลูกหลานไปฝึกการใช้ภาษาให้เป็นและเห็นผลมากสุด ก็คงเป็นการเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ แล้วทำไมต้องไปเรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษเป็นพิเศษด้วย? เพราะการส่งน้องๆไปเรียนภาษาที่อังกฤษ ถือเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่น้องๆสามารถฝึกเรียนภาษาอังกฤษที่อังกฤษกับเจ้าของภาษาเป็นๆที่มีวัฒนธรรมทางด้านการพูด ความคิด และการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากประเทศไทย

ซึ่งการเรียนภาษาที่อังกฤษจะเป็นสนามฝึกฝนเพื่อเพิ่มศักยภาพความคิดของผู้เรียนที่ดีในช่วงวัยรุ่นทั้งกับกาารใช้ชีวิตเมืองนอกด้วยตัวเองโดยการเรียนรู้จากมุมมองที่เปิดกว้างกับคนหลายๆชาติในช่วงเวลาต่างประเทศ จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของน้องๆที่จะได้รับการซึมซับสิ่งดีๆจากการเรียนภาษาที่อังกฤษจะช่วยเพิ่มบุคลิกภายนอกที่กล้าคิดกล้าแสดงออกด้วยความมั่นใจ และในเรื่องทางด้านความคิด น้องๆจะมีทักษะการนึกคิดที่มีหลายมิติมากขึ้น มีจิตใต้สำนึกที่รับผิดชอบส่วนรวมต่อสังคม และสามารถเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย 

ในปัจจุบัน ประเทศที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับการเลือกไปเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศนั่นคือการไปเรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษ ด้วยหลากหลายเหตุผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นต้นตำรับ สำเนียงที่ไม่เหมือนใคร อีกทั้งยังมีตัวเลือกที่มีสถาบันหลากหลาย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจในหลากหลายรูปแบบทั้งสถานที่เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ สวนสนุก ร้านอาหารที่ขึ้นชื่อ และที่ขาดไม่ได้คือที่ช้อปปิ้ง นั่นไม่รวมถึงความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งประเทศอังกฤษถือได้ว่ามีระบบขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงและดีที่สุดแห่งหนึ่ง จึงทำให้การเดินทางท่องเที่ยวไประหว่างเมืองนั้น เป็นไปได้ด้วยความสะดวกมากมาย

เรียนภาษาที่อังกฤษ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ มีกี่ประเภท

คอร์สภาษาอังกฤษแบบ General English

General English เป็นคอร์สสำหรับน้องๆที่ไม่มีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษมาก่อน สามารถเลือกเรียนหลักสูตรนี้ได้เมื่อต้องการไปเรียนภาษาที่อังกฤษ โดยพื้นฐานหลักๆของคอร์สนี้จะเป็นการเพิ่มศักยภาพทักษะการพูด การเขียน และการอ่านเบื้องต้นทั่วๆไปในการใช้ชีวิตประจำวันจนไปถึงการใช้สำหรับการเรียนมหาลัยและการทำงานและในการเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ โดยแบ่งระดับการเรียนรู้ทั้งหมด 6 ระดับด้วยกัน ได้แก่

 • ระดับที่ 1 Elementary ฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบเบื้องต้นในการใช้พูดทั่วไปในชีวิตประจำวัน
 • ระดับที่ 2 Pre Intermediate ฝึกการใช้โครงสร้างและรูปประโยคไวยากรณ์ในประโยคภาษาอังกฤษในการสนทนาแบบทั่วๆไปที่มีหลายมิติมากขึ้น
 • ระดับที่ 3 Intermediate ฝึกการสื่อสารภาษาอังกฤษในเชิงลึกมากขึ้น โดยมีการใช้คำศัพท์และรูปประโยคที่หลากหลาย
 • ระดับที่ 4 Upper Intermediate การสนทนาภาษาอังกฤษระดับสูงมีการใช้คำศัพท์ใหม่ๆ พร้อมกับการวางโครงสร้างประโยคไวยากรณ์ที่หลากหลายมิติ
 • ระดับที่ 5 Advanced การพูดคุยภาษาอังกฤษระดับมีความมั่นใจ สามารถประยุกต์การพูดได้หลากหลายสถานการณ์
 • ระดับที่ 6 Proficient การพูดและสนทนาภาษาอังกฤษที่คล่องแคล่วเหมือนกับเจ้าของภาษา สามารถต่อยอดในการใช้ภาษาในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหรือการทำงานในต่างประเทศ

แต่ละคอร์สแต่ละดับของ General English ผู้เรียนสามารถเลือกระยะเวลาการเรียนหรือทางทีมพี่ๆเอเจนซี่ประเมินศักยภาพของน้องๆในการเรียนภาษาได้ 3 ระยะหลักๆได้แก่ ระยะ 3 เดือน/6 เดือน/และ 1 ปี สำหรับการเรียนคอร์สนี้

คอร์สภาษาอังกฤษแบบ Academic English

Academic English หรือ การเรียนภาษาที่อังกฤษแบบ English for Academic purpose เป็นคอร์สสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเตรียมตัวสอบ IELTS ก่อนไปศึกษาต่อปริญญาตรีและปริญญาโท โดยพื้นฐานยังคงเจาะจงเรื่องการฝึกเรียนภาษาที่อังกฤษในด้านการเขียน การฟัง และการพูด แต่จะเพิ่มการสอนด้านการเขียนรายงานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ และเทคนิคการนำเสนอภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ โดยแบ่งระดับหลักสูตรเป็น 4 คอร์สหลักๆได้แก่

 • ระดับที่ 1 Upper-Elementary หลักสูตรผสมกับ General English การันตีการยื่น IELTS ด้วยคะแนน 3.5 ขึ้นไป
 • ระดับที่ 2 Pre-Intermediate หลักสูตรการันตีการยื่น IELTS ด้วยคะแนน 4.0 ขึ้นไป
 • ระดับที่ 3 Intermediate หลักสูตรการันตีการยื่น IELTS ด้วยคะแนน 5.0 ขึ้นไป
 • ระดับที่ 4 Upper-Intermediate หลักสูตรการันตีการยื่น IELTS ด้วยคะแนน 6.0 ขึ้นไป

เรียนภาษาที่อังกฤษ เมืองไหนดี

สำหรับเมืองที่ทาง GENT อยากแนะนำให้น้องๆ ลองดูว่าจะเลือกไปเรียนภาษาที่อังกฤษเมืองไหนดี มีดังนี้

เรียนภาษาอังกฤษที่ลอนดอน (London)

ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ เดินทางสะดวก มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Big Ben, London Eye,  Tower of London หรือ Harrods รวมถึงร้านอาหารชื่อดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Burger Lobster, Four Seasons, หรือร้าน Tea Room หลายร้อยปีอย่าง Maid of Honour เป็นต้น

เรียนภาษาอังกฤษที่เคมบริดจ์ (Cambrige)

สำหรับเมืองเคมบริดจ์นี้ถือเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุดในการไปเรียนภาษาที่อังกฤษของนักเรียนไทย เนื่องจากเป็นเมืองการศึกษาที่ห่างจากกรุงลอนดอนเพียงแค่ 1.5 ชั่วโมง และที่สำคัญเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยต้นไม้ สวนสาธารณะที่เขียวขจี และจากการที่เป็นเมืองการศึกษาและเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ของโลก เมืองนี้จึงเป็นเมืองในฝันของเด็กไทยหลายๆ คนที่จะได้ไปเรียนซัมเมอร์หรือเรียนภาษาที่เคมบริดจ์

นอกจากนั้น ยังมีอีกหนึ่งเมืองการศึกษาคือเมืองอ็อกซ์ฟอร์ด (Oxford) ซึ่งก็ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงลอนดอนเช่นกัน และที่สำคัญยังมี Outlet ชื่อดังอย่าง Bicester Village ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองอ็อกซ์ฟอร์ดอีกด้วย

เรียนภาษาอังกฤษที่ไบรท์ตั้น (Brighton)

เมืองชายทะเลชื่อดังหรือเรียกอีกชื่อได้ว่าเป็น London by the sea ตั้งอยู่ห่างจากลอนดอนเพียงแค่ 45 นาทีเท่านั้น เมืองไบรท์ตั้นเป็นเมืองตากอากาศที่มีสีสันของประเทศอังกฤษ อีกทั้งยังมีร้านอาหารที่น่าเอร็ดอร่อยอย่างมากมาย ซึ่งที่จะพลาดไม่ได้คือร้านอาหาร Fish and Chips โดยเฉพาะที่ร้าน Harry Ramsden’s ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจาก Brighton Pier สำหรับในปัจจุบัน เมืองไบรท์ตั้นถือเป็นเมืองที่มีโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเยอะที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ โดยบางโรงเรียนอาจจะตั้งอยู่ออกไปจากใจกลางเมืองไปอยู่บริเวณแถวเมือง Hove ซึ่งเป็นชานเมืองไบรท์ตั้น แต่ก็บอกได้เลยว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่และมีทุกอย่างเพียบพร้อม และถ้าอยากเข้าไปกรุงลอนดอนก็นั่งรถไฟเข้าไปได้ไม่ยากเลย จึงทำให้เมืองไบรท์ตั้นกลายเป็นเมืองหนึ่งที่เด็กนักเรียนไทยนิยมไปเรียนซัมเมอร์หรือเรียนภาษาอังกฤษกัน

สำหรับเมืองรองอื่นๆ ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นบอร์นมัธ (Bournemouth) ซึ่งเป็นเมืองชายทะเลที่อยู่ห่างจากลอนดอนประมาณ 2.5 ชั่วโมง และถือเป็นเมืองที่มีจำนวนโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเยอะที่สุดในประเทศอังกฤษ ซึ่งนักเรียนไทยได้รู้จักคุ้นเคยกับเมืองนี้มากขึ้นก็เพราะมีมหาวิทยาลัยชื่อดังอย่าง Bournemouth University ซึ่งเป็นอันดับ 1 ในด้าน Hospitality ของอังกฤษเลยทีเดียว และที่สำคัญน้องเจ้าขุนและเจ้านายก็เคยเดินทางไปเรียนซัมเมอร์ที่เมืองนี้ผ่านการจัดการของ GENT ด้วยเช่นกัน

เมืองอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับการไปเรียนภาษาที่อังกฤษนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองทางตอนเหนือซึ่งมีประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมที่มีความแตกต่างออกไป ไม่ว่าจะเป็นเมืองลิเวอร์พูล แมนเชสเตอร์ ยอร์ค หรือลีดส์ รวมถึงเมืองเล็กๆ เงียบสงบอย่างเมือง Harrogate ที่ยังคงความเป็นผู้ดีของชาวอังกฤษอย่างแท้จริง

FAQs เรียนภาษาที่อังกฤษ ต้องรู้อะไรอีกบ้าง

ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

โดยพื้นฐานของการศึกษาต่อเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ทาง Gentได้เตรียมค่าใช้จ่ายโดยรวมทั้งหมดสำหรับการไปเรียนต่อมัธยมที่ต่างประเทศโดยเริ่มต้นอยู่ที่

 • เรียนภาษาที่แคนาดา เริ่มต้น 5 แสนบาท ต่อปี
 • เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เริ่มต้น 6 แสนบาท ต่อปี
 • เรียนภาษาที่อเมริกา เริ่มต้น 7 แสนบาท ต่อปี
 • เรียนภาษาที่อังกฤษ เริ่มต้น 1.2 ล้านบาท ต่อปี

โดยค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่กล่าวมายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับช่วงปิดเทอมของน้องๆ เพราะราคาที่ทางเราประเมินเป็นค่ากินอยู่และใช้จ่ายสำหรับการไปอยู่ที่ต่างประเทศ1ปีเต็ม หากอยากทราบราคาเพิ่มเติมหรือโครงการเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศอื่นๆอีก ก็สามารถติดต่อกับทีม Gent เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในทางเว็บไซต์หรือ แอดไลน์ @gentedutainment

เรียนภาษาอังกฤษ ประเทศไหนดี

ทางพี่ๆแนะนำเลยว่า เรียนภาษาที่อังกฤษ เป็นคำตอบที่ชัดเจนมากที่สุด เพราะนอกจากน้องๆจะไปฝึกการใช้ชีวิตเจ้าของภาษาแล้ว น้องๆสามารถซึมซับการพูด การฟัง และการเขียนคนในประเทศนั้นๆในช่วงชีวิตประจำวันมาปรับใช้กับเทคนิคภาษาอังกฤษได้รวดเร็วอีกด้วย ยิ่งช่วงวัยอายุมัธยมเป็นช่วงอยู่ในระยะการเรียนรู้ที่ดี ดังนั้นการจะไปเรียนภาษาอังกฤษที่ิอังกฤษจึงตอบโจทย์การไปเรียนต่อต่างประเทศเป็นอย่างมาก เพราะประเทศอังกฤษคือประเทศต้นกำเนิดรากฐานของการศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั่วประเทศ

โรงเรียนไหนดีที่สุด

โรงเรียนไหนที่ตอบโจทย์การเรียนภาษาที่อังกฤษมากที่สุด ทางผู้ปกครองและผู้เรียนสามารถเลือกโรงเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศได้ในทางเว็บไซต์หลักของ Gent ได้เลย หากสนใจรายละเอียดของสถาบันไหน สามารถติดต่อสอบถามกับทีมงานของพวกเราได้ฟรีๆโดยไม่ต้องจ่ายค่าปรึกษาใดๆ

ทำงานได้ไหม

 1. การเรียนภาษาที่อังกฤษ อเมริกา แคนาดา และสิงคโปร์ ในช่วงการเรียนคอร์สภาษานั้นจะไม่สามารถทำงาน Part-Time หรือ Full-Time ได้แต่หากน้องๆเรียนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่ประเทศอังกฤษ และแคนาดา น้องๆสามารถทำงาน Part-Time ได้
 2. สำหรับการเรียนภาษาที่ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ในช่วงการเรียนคอร์สภาษานั้นสามารถทำงานได้ โดยจะต้องลงเรียนเกิน 12 สัปดาห์ขึ้นไป และถือวีซ่านักเรียนเท่านั้น

หากมีปัญหาติดต่อใคร

น้องๆสามารถขอความช่วยเหลือจากพี่ๆทีมงาน Gent ในตอนที่น้องๆสมัครเรียนภาษาที่อังกฤษได้เลย เพราะทางGent ได้เตรียมพี่ๆสำหรับ 1 คนในการดูแลน้องช่วงไปอยู่ในต่างประเทศตลอดเวลา ตั้งแต่ขั้นตอนในการเริ่มสมัครเรียน จนน้องๆเรียนจบคอร์ส พี่ๆดูแลเอาใจใส่และห่วงใยความเป็นอยู่และอนาคตของน้องๆเสมอ ทางพวกเราจะดูแลกันอย่างใกล้ชิดเปรียบเสมือนคนในครอบครัว

ทางผู้ปกครองและน้องๆที่สนใจเรียนภาษาที่ต่างประเทศทาง Gent มีสถาบันภาษาชั้นนำในหลากหลายประเทศ ทั้งประเทศออสเตรเลีย แคนาดา สิงคโปร์ อเมริกา อังกฤษ และเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์เป็นทางเลือกสำหรับน้องๆที่อยากไปเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศตามโครงการของพวกเรา โดยพี่ๆทีมงาน Gent ได้เตรียมคำถามยอดฮิต และคำตอบเพื่อไขข้อสงสัยในเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษมาให้กับน้องๆและผู้ปกครอง เพื่อให้การไปเรียนภาษาของน้องๆคุ้มค่ากับการลงทุน

ถ้าน้องๆ คนไหนสนใจที่จะไปเรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษ สามารถดูรายชื่อโรงเรียนได้ที่นี่เลย หรือติดต่อพี่ๆ ที่เบอร์ 088-885-9005 เพื่อขอรับคำปรึกษาและวางแผนการไปเรียนภาษาที่อังกฤษ