เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Kavanagh College

High Schools in Dunedin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Kavanagh College ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Dunedin ประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 เป็นโรงเรียนสห มีนักเรียนราว 900 คน และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในโอทาโก โรงเรี […]

King’s College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ – King’s College King’s College เป็นโรงเรียนเอกชนที่รับนักเรียนทั้งแบบประจำและไปกลับ สำหรับเด็กนักเรียนชายรับตั้งแต่ Year 9 – 13 และเด็กนักเรียนผู้หญิงรับตั้งแต่ […]

Lincoln High School

High Schools in Christchurch
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Lincoln High School เป็นโรงเรียนสหของรัฐ มีนักเรียนประมาณ 1,600 คน เปิดรับนักเรียน Year 9 – 13 โรงเรียนตั้งอยู่นอกเมืองไครสต์เชิด มีสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นเป็นมิตร มีความปลอดภัยสูง นักเรียนมาจากหลากหลายป […]

Lindisfarne College

High Schools in Hastings
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Lindisfarne College เป็นโรงเรียนประจำชายล้วนชั้นนำ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 7 – 13 ก่อตั้งขึ้นในปี 1953 โรงเรียนขนาดไม่ใหญ่ มีจำนวนนักเรียนโดยประมาณ 500 คน แต่ถือว่าเป็นโรงเรียนชายล้วนที่มีคุ […]

Logan Park High School

High Schools in Dunedin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Logan Park High School มุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศในวิชาการ โดยมีหลักสูตรการเรียนระดับอุดมศึกษาควบคู่ไปกับหลักสูตร NCEA เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังมีคลาสเรียนศ […]

Lynfield College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ – Lynfield College Lynfield College เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของนักเรียนไทย โรงเรียนก่อตั้งขึ้นในปี 1958 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา เปิดรับนักเร […]

Macleans College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Macleans College เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่รับนักเรียนตั้งแต่ Year 9 – 13 โดยก่อตั้งขึ้นในปี 1980 โดยปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 2,500 คน พื้นที่โรงเรียนมีขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 80 ไร่ ใ […]

Marlborough Boys’ College

High Schools in Nelson
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Marlborough Boys’ College เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่เก่าแก่ก่อตั้งขึ้นในปี 1900 เปิดรับเฉพาะนักเรียนชายตั้งแต่ Year 9 – 13 หรือ อายุ 13 – 18 ปี โรงเรียนมีความมุ่งเน้นหลักสูตรด้านความเป็นผู้นำให้กับนั […]

Mount Aspiring College

High Schools in Queenstown + Wanaka + Alexandra
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Mount Aspiring College ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1986 มีนักเรียนประมาณ 840 คน และนักเรียนต่างชาติราว 23 คน และเป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในนิวซีแลนด์ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ดึงดูดนัก […]

Mountainview High School

High Schools in Timaru + Oamaru
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Mountainview High School เป็นโรงเรียนสหศึกษา ก่อตั้งเมื่อปี 1984 เปิดรับสมัครนักเรียนระหว่าง Year 9 – 13 ตั้งอยู่ในเมือง Timaru ใจกลาง South Canterbury ในเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ Timaru เป็นเม […]

Mt Albert Grammar School

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ – Mt Albert Grammar School Mt Albert Grammar School, Auckland เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่ใหญ่เป็นอันดับสองของนิวซีแลนด์ เดิมเป็นโรงเรียนชายล้วนแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นแบบสห […]

Napier Boys’ High School

High Schools in Napier
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Napier Boys’ High School ก่อตั้งในปี 1873 ถือเป็นหนึ่งในโรงเรียนชายล้วนที่เก่าแก่ที่สุดโรงเรียนหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีความโดดเด่นทางด้านวิชาการ กีฬา และมีธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติของโรงเรีย […]

Napier Girls’ High School

High Schools in Napier
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Napier Girls’ High School เป็นโรงเรียนมัธยมหญิงล้วนชื่อดังของประเทศนิวซีแลนด์ เปิดรับสมัครนักเรียนหญิงอายุตั้งแต่ 13 – 18 ปี (Year 9 – 13) ก่อตั้งในปี 1885 โดยมุ่งเน้นเรื่องของคุณภาพการเรียนการส […]

Nelson College for Boys

High Schools in Nelson
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Nelson College for Boys เป็นโรงเรียนชายล้วนที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1856 มีประวัติความเป็นมากว่า 162 ปี ปัจจุบันมีนักเรียนชายประมาณ 1,230 คน และมีนักเรียนชาวต่างชาติ 75 คน ส […]

Nelson College for Girls

High Schools in Nelson
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Nelson College for Girls เป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานกว่า 130 ปีในด้านการเรียนการสอนซึ่งถือเป็นโรงเรียนอันดับต้นของประเทศนิวซีแลนด์โดยมีคะแนนเฉลี่ยในการสอบ NCEA อยู่ในระดับสูง ก่อตั […]

New Plymouth Boys’ High School

High Schools in New Plymouth
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

New Plymouth Boys’ High School ก่อตั้งในปี 1882 ถือเป็นโรงเรียนชายล้วนที่เก่าแก่ที่สุดโรงเรียนหนึ่งในประเทศนิวซีแลนด์ เปิดรับนักเรียนชายตั้งแต่อายุ 13 – 18 ปี หรือ Year 9 – 13 โดยปัจจุบันมีเด็กน […]

New Plymouth Girls’ High School

High Schools in New Plymouth
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

New Plymouth Girls’ High School ก่อตั้งในปี 1885 ถือเป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่เก่าแก่ที่สุดโรงเรียนหนึ่งในประเทศนิวซีแลนด์ และได้รับการยอมรับในฐานะโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนชั้นเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นใ […]

Nga Tawa School

High Schools in Palmerston North
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Nga Tawa Diocesan School เป็นโรงเรียนหญิงล้วน ก่อตั้งขึ้นในปี 1891 ปัจจุบันเปิดสอนนักเรียนระดับชั้นเกรด 9-13 และมีจำนวนนักเรียน 200 คน โดยมีจำนวนนักเรียนต่างชาติประมาณ 40 คนเท่านั้น จึงทำให้สัดส่วนนัก […]

Northcross Intermediate School

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Northcross Intermediate School เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล ที่รับนักเรียนทั้งชายและหญิง มีตั้งแต่ชั้น Year 7 – 8 หรืออายุ 11 – 13 ปี โดยปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 1,020 คน และทางโรงเรียนสามารถจัดหาท […]

Onslow College

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Onslow College เป็นโรงเรียนสหของรัฐบาล ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2011 มีอาณาบริเวณกว้างขวาง ตั้งอยู่ที่จอห์นสันวิล บนเนินเขาชานกรุงเวลลิงตัน เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ โดยโรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมือ […]