Lindisfarne College

High Schools in Hastings - โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์
เมือง Hastings
Year / Grade Year 7 - 13
อายุ 11 - 18 Years old
หลักสูตร English: High School Prep, High School: NZQA
ประเภทโรงเรียน กึ่งเอกชน
เปิดรับสมัครนักเรียน ชายล้วน
ประเภทที่พัก หอพัก

Lindisfarne College เป็นโรงเรียนประจำชายล้วนชั้นนำ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 7 – 13 ก่อตั้งขึ้นในปี 1953 โรงเรียนขนาดไม่ใหญ่ มีจำนวนนักเรียนโดยประมาณ 500 คน แต่ถือว่าเป็นโรงเรียนชายล้วนที่มีคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ รับประกันคุณภาพของโรงเรียนด้วยผลงานทางวิชาการมากมาย มาตรฐานทางวิชาการของที่นี้ช่วยให้นักเรียนมีผลคะแนนการเรียนเฉลี่ยสูงกว่าระดับมาตรฐาน  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้นักเรียนมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา ด้วยชั้นเรียนขนาดเล็กและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย อีกทั้งมุ่งมั่นพัฒนาความมั่นใจของนักเรียนและส่งเสริมให้มีความเป็นผู้นำ โดยสนับสนุนกิจกรรมนอกห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมทางด้านกีฬา, วัฒนธรรม และกิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชน เพื่อสอนให้นักเรียนมีมิตรไมตรีต่อผู้อื่นและต่อสังคมอีกด้วย

ในด้านชีวิตความเป็นอยู่สำหรับนักเรียนต่างชาตินั้น ทางโรงเรียนได้จัดสรรหอพักนักเรียนโดยจะมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด นักเรียนจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ทั้งในด้านการเรียนและความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ทั้งยังให้ความช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติในเรื่องการปรับตัวและพัฒนาภาษาอังกฤษอีกด้วย โดยมีนักเรียนเลือกอยู่หอพักของโรงเรียนกว่า 250 คน ภายในโรงเรียนประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยอาทิ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์, ห้องสมุด, สนามรักบี้, สระว่ายน้ำ, และสนามฟุตบอล อีกทั้งนักเรียนยังสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เนตภายในบริเวณโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ

 

Lindisfarne College ตั้งอยู่ที่เมือง Hastings ทางเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์  เมืองนี้ล้อมรอบด้วยทะเลและยอดเขา Te Mata Peak เฮสติ้งจึงเป็นสถานที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสัมผัสประสบการณ์ชีวิตอันหลากหลายในนิวซีแลนด์

Lindisfarne7
Lindisfarne1
Lindisfarne5
Lindisfarne9
Lindisfarne2
Lindisfarne6
Lindisfarne8
Lindisfarne3
Lindisfarne4
Lindisfarne7
Lindisfarne1
Lindisfarne5
Lindisfarne9
Lindisfarne2
Lindisfarne6
Lindisfarne8
Lindisfarne3
Lindisfarne4
previous arrow
next arrow