เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Hesperia Christian School

High School in California
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Hesperia Christian School ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1966 เป็นโรงเรียนคริสเตียนเอกชนและเป็นโรงเรียนสหศึกษา ทำการเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงเกรด12 โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพียงแค่ […]

Scholarship

San Joaquin Memorial High School

High School in California
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

โรงเรียน San Joaquin Memorial High School ก่อตั้งในปี 1945 เปิดทำการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชายหญิงตั้งแต่ระดับ Grade 9 – 12 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้นประมาณ 500 คน โดยมีนักเรียนเฉลี่ยต่อห้องประมา […]

Southwestern Academy, San Marino Campus

High School in California
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Southwestern Academy, San Marino Campus เป็นโรงเรียนเอกชน โดยเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1924 เป็นโรงเรียนประจำแบบสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 6 ถึงเกรด 12 มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 144 คน และมีนักเรีย […]

Victor Valley Christian School

High School in California
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Victory Valley Christian School ก่อตั้งในปี ค.ศ.1971 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding School/ Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 380 คน โดยม […]