เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Hesperia Christian School

High Schools in California
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Hesperia Christian School ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1966 เป็นโรงเรียนคริสเตียนเอกชนและเป็นโรงเรียนสหศึกษา ทำการเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงเกรด12 โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพียงแค่ […]

Oak Christian School

High Schools in California
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Oak Christian School เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแบบสหศึกษาประเภท Day School / Boarding School ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.2000 เปิดรับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่เกรด 4 ถึงเกรด 12 โรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 1, […]

Scholarship

San Joaquin Memorial High School

High Schools in California
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – San Joaquin Memorial High School โรงเรียน San Joaquin Memorial High School ก่อตั้งในปี 1945 เปิดทำการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชายหญิงตั้งแต่ระดับ Grade 9 – 12 มีจ […]

Southwestern Academy, San Marino Campus

High Schools in California
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – Southwestern Academy Southwestern Academy, San Marino Campus เป็นโรงเรียนเอกชน โดยเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1924 เป็นโรงเรียนประจำแบบสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 6 ถ […]

The Athenian School

High Schools in California
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนมัธยมที่อเมริกา – The Athenian School โรงเรียน The Athenian School ก่อตั้งในปี 1965 ถือเป็นโรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาและรัฐแคลิฟอร์เนียในปัจจุบัน […]

The Webb School

High Schools in California
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – The Webb School เรียนต่อมัธยมที่อเมริกากับโรงเรียนชั้นนำ The Webb School ก่อตั้งในปี 1922 ถือเป็นโรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาและรั […]

Victor Valley Christian School

High Schools in California
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Victory Valley Christian School ก่อตั้งในปี ค.ศ.1971 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding School/ Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 380 คน โดยม […]