ข่าวสารและโปรโมชั่นจาก GENT

ส่วนลดค่าเล่าเรียนจากสถาบัน LILA, Liverpool, UK

ด่วน เมื่อเรียนคอร์สภาษาอังกฤษจบก่อนวันที่ 9 กันยายน 2014 ทุกๆ 7 สัปดาห์ เรียนฟรี 1 สัปดาห์ สิทธิพิเศษเฉพาะนักเรียนของ GENT Edutainment เท่านั้น  ดูรายละเอียดสถาบันภาษา LILA, Liverpool ได้ที่นี่ (Clic […]

สถาบัน ISIS นำเสนอโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษมากมาย

สถาบัน ISIS Greenwich, London Central, Brighton และ Oxford เสนอส่วนลดค่าเล่าเรียนและสิทธิพิเศษดังนี้  1. ลงทะเบียนเรียน 8 – 11 สัปดาห์ เรียนฟรี 1 สัปดาห์ 2. ลงทะเบียนเรียน 12 – 17 สัปดาห์ […]

Book 12 weeks get 2 weeks Free, ILS Nottingham, UK

โปรโมชั่นพิเศษจากโรงเรียน ILS Nottingham, UK เมื่อสมัครเรียน 12 สัปดาห์ในหลักสูตร General English หรือ Intensive English เรียนฟรี 2 สัปดาห์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียน ILS Nottingham ได้ที่ […]

ส่วนลดราคาพิเศษจากโรงเรียน Frances King, London, UK

โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียนราคาพิเศษสำหรับนักเรียนไทย  1. ลงทะเบียนเรียน 3 สัปดาห์ เรียนฟรี 1 สัปดาห์ 2. ลงทะเบียนเรียนทุกๆ 4 สัปดาห์ขึ้นไป เรียนฟรี 2 สัปดาห์ 3. ลงทะเบียนเรียน 32 สัปดาห์ขึ้นไป เรียนฟ […]

โปรโมชั่นพิเศษค่าเล่าเรียน Eastbourne School of English

โปรโมชั่นพิเศษค่าเล่าเรียนโรงเรียน Eastbourne School of English ประเทศอังกฤษ ลงทะเบียนเรียนทุกๆ 3 สัปดาห์ เรียนฟรี 1 สัปดาห์ เมื่อสมัครเรียนก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2014 ดูรายละเอียดโรงเรียน Eastbourne […]

โปรโมชั่นพิเศษค่าเล่าเรียน ELC Brighton ประเทศอังกฤษ

โปรโมชั่นพิเศษค่าเล่าเรียนโรงเรียน ELC Brighton ประเทศอังกฤษ ลงทะเบียนเรียนทุกๆ 3 สัปดาห์ เรียนฟรี 1 สัปดาห์ เมื่อสมัครเรียนก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2014 ดูรายละเอียดโรงเรียน ELC Brighton เพิ่มเติมที่น […]