UMass Lowell Global Student Success Program (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา - เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ
เมือง Massachusetts
หลักสูตร Bachelor degree, Graduate Pathway
ประเภทโรงเรียน รัฐบาล
เปิดรับสมัครนักเรียน สหศึกษา
ประเภทที่พัก หอพัก

เรียนต่อปริญญาตรีที่อเมริกา – UMass Lowell

UMass Lowell Navitas Global Student Success Program ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐที่ดีเยี่ยมแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา มีนักศึกษามากมายกว่า 17,000 คนที่ได้จบจากการศึกษาที่นี่และเป็นที่ยอมรับ นักศึกษาที่นี่ต่างได้รับการยอมรับและมีโอกาสที่ดีในอนาคตของการทำงาน

โปรแกรม Global Student Success (GSSP) ที่ UMass Lowell Navitas Global Student Success Program เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ให้โอกาสนักศึกษาในการศึกษาต่อในระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ก่อนที่จะเตรียมตัวเพื่อเปลี่ยนผ่านการศึกษาแบบเต็มเวลาที่สถาบัน และเป็นอีกหนึ่งแห่งที่นักศึกษานิยมเข้ามาศึกษาต่อ สถานที่มีทัศนียภาพที่ธรรมชาติและสวยงาม ผู้คนเป็นมิตร และการเดินทางค่อนข้างสะดวกสบายปลอดภัย

Programs

– Undergraduate Direct Entry

– Graduate Direct Entry

– English Program

– Undergraduate Program

– Postgraduate Program

– Pathway in Chemical Engineering and Biology.

Umass Lowell 4
Umass Lowell 3
Umass Lowell 6
Umass Lowell 7
Umass Lowell 8
previous arrow
next arrow
Umass Lowell 4
Umass Lowell 3
Umass Lowell 6
Umass Lowell 7
Umass Lowell 8
previous arrow
next arrow