Richard Bland College of William & Mary Global Student Success Program

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา - เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ
เมือง Virginia
ประเภทโรงเรียน เอกชน
เปิดรับสมัครนักเรียน สหศึกษา
ประเภทที่พัก หอพัก

เรียนต่อปริญญาตรีที่อเมริกา – Richard Bland College of William & Mary

Richard Bland College of William & Mary มีหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสำหรับการโอนย้ายไปยังสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆ กว่า 40 แห่งในรัฐเวอร์จิเนีย แนะนำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในรัฐเวอร์จิเนีย

จุดเด่นของที่นี่คือสามารถรับรองการโอนย้ายไปยังสถาบันอื่นๆในรัฐได้ นักศึกษานานาชาติสามารถใช้ชีวิตร่วมกับนักศึกษาท้องถิ่น อีกทั้งหอพักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและมีสภาพแวดล้อมปลอดภัย ห้องเรียนมีขนาดเล็กเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างทั่วถึง ผู้ปกครองสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากนักศึกษาสามารถได้วุฒิระดับอนุปริญญาภายในสองปีการศึกษาอีกด้วย

ผู้ที่จบการศึกษาจากโครงการ Global Student Success Program (GSSP) จาก Richard Bland College of William & Mary จะได้รับวุฒิการศึกษาในระดับอนุปริญญา (associate degree) ซึ่งเทียบเท่ากับ 2 ปีการศึกษาแรกในระดับปริญญาตรี โดยหลักสูตรการเรียนที่ RBC ช่วงปี 1-2 นั้นจะเป็นหลักสูตรที่มีวิชาเรียนเหมือนกับหลักสูตรในมหาวิทยาลัยต่างๆในรัฐเวอร์จิเนียร์ และจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อที่สถาบันชั้นนำกว่า 40 แห่งในรัฐเวอร์จิเนีย

Programs

-Associate of Arts
-Associate of Science
Behavioral Science
Business Administration
Math/Computer Science
Physical Science

RBC2
RBC3
RBC4
RBC5
RBC6
RBC1
RBC2
RBC3
RBC4
RBC5
RBC6
RBC1
previous arrow
next arrow