University of Manchester (INTO)

เรียนต่อปริญญาตรีที่อังกฤษ - เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ
เมือง Manchester
หลักสูตร UG-Foundation - Engineering, UG-Foundation - Humanities, UG-Foundation - Law, UG-Foundation - Sciences, UG-Foundation - Social Studies
ประเภทโรงเรียน รัฐบาล
ประเภทที่พัก หอพัก
เทอมการเข้าเรียน

มกราคม, กันยายน

University of Manchester เกิดจากการรวมตัวระหว่าง Mechanics’ Institute และ Victoria University of Manchester ในปี 2004 ได้รับการสถาปนาโดยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง ในยุคเริ่มแรกตั้งแต่ปี 1824 Mechanics’ Institute เป็นวิทยาลัยที่ก่อสร้างเพื่อให้ทำการเรียนการสอนแก่ช่างฝีมือ ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เมื่อวิทยาลัยเจริญมากขึ้น จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแมนเชสเตอร์ ในส่วนของ Victoria University of Manchester เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุนจาดจอห์น โอเวนส์ (John Owens) พ่อค้าชาวอังกฤษ ก่อตั้งเป็นวิทยาลัยชื่อ วิทยาลัยโอเวนส์ ตามนามสกุลเจ้าของเงินทุน ตั้งอยู่ที่บ้านของริชาร์ด คอบเดน (Richard Cobden) ต่อมาเมื่อวิทยาลัยขยายตัว จึงได้ย้ายออกไปยังถนนออกซฟอร์ด และใช้บ้านดังกล่าวเป็นที่ตั้งของศาลจังหวัดแมนเชสเตอร์แทน จากนั้นจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยวิกตอเรีย

มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของอังกฤษ และมีผู้สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนที่เป็นเลิศและมีสหภาพนักศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และมีชื่อเสียงด้านการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก มหาวิทยาลัยมีทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ชนะรางวัลโนเบลถึง 25 รางวัล บัณฑิตที่จบการศึกษาของมหาวิทยาลัยจำนวน 91% ได้รับการจ้างงานหรือศึกษาต่อในระดับสูง หลักสูตรของมหาวิทยาลัยออกแบบมาจากผู้ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจโดยตรง ทำให้ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาชีพ ที่เลือกและนำไปประกอบอาชีพได้ตามที่ต้องการ นอกจากนี้แล้ว หลายๆหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ยังมีทางเลือกให้ นักศึกษาได้ไปทำงานจริงในอุตสาหกรรมที่เลือกเป็นเวลาหนึ่งปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับโลกแห่งการทำงานด้วย อีกทั้งยังเป็นสมาชิกของกลุ่มรัสเซลซึ่งประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย และกลุ่มความร่วมมือวิจัยเป็นการการันตีคุณภาพของมหาวิทยาลัยได้อย่างยอดเยี่ยม

University of Manchester ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศอังกฤษ โดยเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร แมนเชสเตอร์เป็นเมืองใหญ่อีก 1 เมือง มีชื่อเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก และได้การยอมรับจากหลายฝ่ายว่าเป็นเมืองรอง (second city) ของสหราชอาณาจักร รองมาจาก ลอนดอน เมืองแมนเชสเตอร์เป็นศูนย์กลางศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่ และเมืองมีชื่อเสียงไปทั่วโลกจาก วงการกีฬาและเป็นที่ทราบกันดีว่าเมืองแมนเชสเตอร์นั้น มีสโมสรฟุตบอลชื่อดังอยู่ 2 สโมสร ด้วยกัน ได้แก่ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ซิตี

• #18th 2019 – The Complete University Guide

International Foundation Year

1. Biosciences
• Anatomical Science
• Biochemistry
• Biology
• Biomedical Sciences
• Biotechnology
• Cell Biology
• Developmental Biology
• Genetics
• Immunology
• Life Sciences
• Medical Biochemistry
• Medical Physiology
• Microbiology
• Molecular Biology
• Neuroscience
• Pharmacology and Physiology
• Pharmacology
• Physiology
• Plant Sciences
• Zoology

2. Engineering and Science
• Actuarial Science and Mathematics
• Aerospace Engineering with Management
• Aerospace Engineering
• Artificial Intelligence-
• Biology with Science and Society
• Chemical Engineering (Energy and Environment)
• Chemical Engineering
• Chemistry with Medicinal Chemistry
• Chemistry
• Civil and Structural Engineering
• Civil Engineering (Enterprise)
• Civil Engineering
• Computer Science (Human-Computer Interaction)
• Computer Science and Mathematics
• Computer Science
• Computer Systems Engineering
• Earth Sciences
• Electrical and Electronic Engineering with Industrial Experience
• Electrical and Electronic Engineering
• Electronic Engineering
• Environmental and Resource Geology
• Environmental Science
• Fashion Buying and Merchandising
• Fashion Management
• Fashion Marketing
• Geochemistry
• Geography and Geology
• Geography Integrated Masters-MGEOG/GIM
• Geography
• Geology with Planetary Science
• Geology
• Materials Science and Engineering with Biomaterials
• Materials Science and Engineering with Corrosion Engineering
• Materials Science and Engineering with Metallurgy
• Materials Science and Engineering with Polymers
• Materials Science and Engineering with Textile Technology
• Materials Science and Engineering
• Mathematics and Physics
• Mathematics with Finance
• Mathematics with Financial Mathematics
• Mathematics
• Mechanical Engineering with Management
• Mechanical Engineering
• Mechatronic Engineering
• Physics with Astrophysics
• Physics with Philosophy
• Physics with Theoretical Physics
• Physics
• Software Engineering

3. Humanities and Social Sciences
• Accounting and Finance
• Accounting
• Architecture
• Criminology
• Development Studies
• Economics and Finance
• Economics and Philosophy
• Economics and Politics
• Economics
• Educational Psychology
• English Language and Chinese
• English Language for Education
• Environmental Management
• Fashion Buying and Merchandising
• Fashion Management
• Fashion Marketing
• Finance
• Geography Integrated Masters
• Geography with International Study
• Geography with International Study
• Geography
• Integrated Master’s in Planning with Real Estate-MPRE
• International Business, Finance and Economics
• International Management with American Business Studies
• International Management
• Law with Criminology and International Study
• Law with International Study
• Law with Politics
• Law
• Management (Accounting and Finance)
• Management (Human Resources)
• Management (Innovation, Sustainability and Entrepreneurship)
• Management (International Business Economics)
• Management (International Studies)
• Management (Marketing)
• Management (Sustainable and Ethical Business)
• Management, Leadership and Leisure
• Management
• Master of Planning
• Mathematics and Statistics
• Mathematics and Statistics
• Mathematics with Finance-
• Mathematics with Financial Mathematics
• Mathematics
• Philosophy and Criminology
• Philosophy
• Planning and Real Estate
• Politics and Criminology
• Politics and International Relations
• Politics and Social Anthropology
• Politics and Sociology
• Politics, Philosophy and Economics
• Social Anthropology and Sociology
• Social Anthropology
• Sociology and Criminology
• Sociology

4. Pharmacy
• Pharmacy-Mpharm

5. Psychology
• Psychology

2
1
3
4
5
previous arrow
next arrow
2
1
3
4
5
previous arrow
next arrow