Suffolk University (INTO)

เรียนต่อปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา - เรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ
เมือง Boston
หลักสูตร GP - Finance, GP - Law, GP - Management
ประเภทโรงเรียน เอกชน
ประเภทที่พัก หอพัก
เทอมการเข้าเรียน

มกราคม, พฤษภาคม, สิงหาคม

หากน้องๆ กำลังหามหาวิทยาลัยชื่อดังที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบอสตั้น Suffolk University มักจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของมหาวิทยาลัยชั้นเยี่ยมอยู่เสมอ มหาวิทยาลัย Suffolk University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ก่อตั้งขึ้นในปี 1906 มีนักเรียนในระดับปริญญาตรีประมาณ 5,000 คน และใช้ระบบการเรียนการสอนแบบ 2 Semesters และด้วยที่ตั้งของมหาวิทยาลัยทำให้ Suffolk University มีชื่อเสียงอย่างยิ่งทางด้านกฎหมายและธุรกิจ

หากพูดถึงเมืองบอสตั้น เชื่อแน่ว่าน้องๆ ที่กำลังหามหาวิทยาลัยไปเรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่มีคนไหนไม่รู้จัก เนื่องจากเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยชื่อดังอย่าง Harvard, MIT, Bentley, Boston University, Boston College และรวมถึง Suffolk University โดยมหาวิทยาลัย Suffolk University มีอาคารเรียนกระจายตัวในใจกลางเมือง Boston แถวบริเวณ Boston Common และภายในเมืองสามารถเดินทางด้วยความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นด้วยรถไฟใต้ดิน T หรือรถเมลล์สาธารณะ

• 5th largest percentage of international students among US institutions – (U.S. News & World Report 2017)

• Best College and Business Programs – (The Princeton Review 2016)

• #8 on 100 Best Places to live in the US – (U.S. News & World Report 2016)

Graduate Pathway

Graduate Pathway in Business Administration (MBA)
Graduate Pathway in Business Analytics
Graduate Pathway in Communication
Graduate Pathway in Finance
Graduate Pathway in Financial Services and Banking
Graduate Pathway in Law
Graduate Pathway in Marketing
Graduate Pathway in Political Science

Suffolk University (7)
Suffolk University (4)
Suffolk University (1)
Suffolk University (2)
Stormy skies over Boston.
Suffolk University Law School.
previous arrow
next arrow
Suffolk University (7)
Suffolk University (4)
Suffolk University (1)
Suffolk University (2)
Stormy skies over Boston.
Suffolk University Law School.
previous arrow
next arrow