University of Nottingham (Kaplan)

เรียนต่อปริญญาโทที่อังกฤษ - เรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ
เมือง Nottingham
หลักสูตร Pre-Master - Business, Pre-Master - Engineering, Pre-Master - Law, Pre-Master - Science, Pre-Master - Social Sciences
ประเภทโรงเรียน รัฐบาล
ประเภทที่พัก หอพัก
เทอมการเข้าเรียน

มกราคม, พฤษภาคม, กันยายน

University of Nottingham เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชามี 26 หลักสูตรวิชาที่ได้คะแนนระดับ 5 ดาว จากการประเมินผลคุณภาพการวิจัย (RAE) และอีกมากกว่า 30 หลักสูตรวิชาที่ได้รับการจัดอันดับในระดับ Excellent จากการประเมินในคุณภาพการสอน (TQA) โดยให้ความสำคัญในด้านวิจัยเป็นอย่างมาก และ มีชื่อเสียงด้านแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตั้งที่เมืองนอตทิงแฮม และ มหาวิทยาลัยยังขยายการสอนไปยังประเทศมาเลเซียและประเทศจีนอีกด้วย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของอังกฤษ เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก และยังมีบรรยากาศที่น่าเรียนที่สุดแห่งหนึ่งในอังกฤษ อีกทั้งยังเป็นสมาชิกก่อตั้ง Russell Group ซึ่งเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยขนาดใหญ่ในสหราชอาณาจักร ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาทุกระดับมากที่สุดเป็นอันดับที่สอง รองจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ ณ เมือง Nottingham (น๊อตติ้งแฮม) ทางตอนกลางของประเทศอังกฤษ กลางเมืองเป็นที่ตั้งของ Old Market Square จตุรัสที่ใหญ่เป็นอันดับสองในสหราชอาณาจักร ที่รายล้อมไปด้วยอาคารที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม

University of Nottingham เริ่มต้นจากการเป็น adult education school ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 1798 หลังจากนั้น Cambridge University ได้ขยายหลักสูตรมาสอนที่โรงเรียนแห่งนี้เมื่อปี 1873 การดำเนินการสอนเป็นไปได้ด้วยดี ต่อมาในปี 1877 William Ewart Gladstone นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อตั้งวิทยาลัยอุดมศึกษา (university college) ซึ่งเปิดดำเนินการในเวลาสี่ปีต่อมา เพื่อรองรับจำนวนสาขาวิชาที่มีมากขึ้นและวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นตาม หลังจากการสร้างอาคารต่าง ๆ เสร็จแล้ว Prince Leopold, Duke of Albany พระราชโอรสของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนบน Shakespeare Street การเรียนการสอนในขณะนั้นมีอาจารย์เพียงสี่คนในสาขาวิชาวรรณคดี เคมี ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ผู้สอบได้ตามหลักสูตรในขณะนั้นจะได้รับปริญญาบัตรของ University of London เนื่องจากวิทยาลัยยังเป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยลอนดอน จากนั้นจึงได้รับการสถาปนาเป็น University of Nottingham ในปี 1948

• #17th 2019 – The Complete University Guide

Pre-Master

1. Business, Law and Social Sciences
• American Studies
• Art History
• Asian and International Studies
• Business and Management
• Criminal Justice
• Critical Theory and Cultural Studies
• Critical Theory and Politics
• Diplomacy
• Education
• Educational Leadership and Management
• Environmental Law LLM Environmental
• European Law
• Film, Television and Screen Industries
• Global Citizenship, Identities and Human Rights
• History
• Human Rights Law
• International Commercial Law
• International Criminal Justice and Armed Conflict
• International Law and Development
• International Law
• International Law, Security and Terrorism
• International Media and Communication Studies
• International Relations
• International Security and Terrorism
• International Social Policy
• Learning, Technology and Education
• Management
• Master of Laws
• Master of Public Administration
• Politics and Contemporary History
• Politics and International Relations
• Public International Law
• Public Policy
• Special and Inclusive Education
• Teaching Chinese to Speakers of Other Languages (TCSOL)
• Visual Culture

2. Science and Engineering
• Advanced Dietetic Practice
• Advanced Materials
• Aerospace Technologies
• Animal Nutrition
• Applied Biomolecular Technology for the Biopharmaceutical, Food and Biotechnology Industries
• Applied Biopharmaceutical Biotechnology and Entrepreneurship (ABBE)
• Bioengineering
• Bioengineering: Biomaterials and Biomechanics
• Biotechnology
• Brewing Science and Practice
• Brewing Science
• Chemical Engineering
• Chemistry
• Civil Engineering
• Civil Engineering: Structural Engineering
• Clinical Nutrition
• Computer Science
• Crop Improvement
• Electrical and Electronic Engineering and Entrepreneurship
• Electrical and Electronic Engineering
• Electrical Engineering for Sustainable and Renewable Energy
• Electrical Engineering
• Electronic Communications and Computer Engineering
• Environmental Engineering
• Environmental Management and Earth Observation
• Environmental Management
• Environmental Management
• Food Production Management
• Green and Sustainable Chemistry
• Human Computer Interaction
• Human Factors and Ergonomics
• Industrial Physical Biochemistry
• Mechanical Engineering
• Nutritional Sciences
• Sustainable Energy Engineering

6
5
4
3
2
1
previous arrow
next arrow
6
5
4
3
2
1
previous arrow
next arrow