Wellington College

High Schools in Wellington - โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์
เมือง Wellington
Year / Grade Year 9 - 13
อายุ 13 - 18 Years old
หลักสูตร High School: NZQA
ประเภทโรงเรียน รัฐบาล
เปิดรับสมัครนักเรียน ชายล้วน
ประเภทที่พัก โฮสต์

Wellington College เป็นโรงเรียนมัธยมของรัฐบาลสำหรับนักเรียนชายอายุระหว่าง 13 – 18 ปี เปิดสอนตั้งแต่ชั้น Year 9 – 13 เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน ก่อตั้งเมื่อปี 1867 โดยเน้นเนื้อหาที่เข้มข้นทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียน 1,500 คนจากหลายประเทศและหลายเชื้อชาติ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อสายยุโรปและนักเรียนต่างชาติกว่า 70 คน จากจีน ไทย เกาหลี ฮ่องกง เวียดนาม เยอรมนี และญี่ปุ่นเป็นต้น

Wellington College ตั้งอยู่บน พื้นที่ขนาด 12 เฮคเตอร์ โรงเรียนในตัวเมือง Wellington อยู่ใกล้กับสถานที่ราชการ ย่านธุรกิจ สถานที่เล่นกีฬา มหาวิทยาลัย แหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ประกอบด้วยห้องเรียน 50 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และศูนย์เทคโนโลยี ศูนย์ศิลปะและคอมพิวเตอร์ ตึกวิทยาศาสตร์ ศูนย์นักเรียนต่างชาติ ห้องสมุดที่ให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน นอกจากนี้ลักษณะเด่นประการหนึ่งของโรงเรียน คือ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่กระตุ้นให้นักเรียนเข้าร่วมเล่นกีฬาทั้งประเภททีมและเดี่ยว โรงเรียนมีกีฬาหลากหลายชนิด อาทิ กรีฑา บาสเก็ตบอล คริกเก็ต รักบี้ ว่ายน้ำ ฟุตบอล และเทนนิส ทั้งยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆให้นักเรียนเลือก เช่น การละคร ดนตรีและโต้วาที

นักเรียนต่างชาติที่เข้าใหม่จะต้องเข้าเรียนภาษาอังกฤษ โดยทางโรงเรียนมีหลักสูตรช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษ ESOL และหลักสูตรพิเศษสำหรับนักเรียนต่างชาติตลอดปี สำหรับที่พักของนักเรียนต่างชาติ นักเรียนจะได้พักอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ที่มีประสบการณ์และคุณภาพชั้นนำที่คัดเลือกมาอย่างพิถีพิถันและมีการติดตามดูแลจากทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

เมือง Wellington มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามและปลอดภัยซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็น ชายฝั่งที่แสงแดดเจิดจ้าของ นิวซีแลนด์ (The Sunshine Coast of NZ) ตั้งอยู่ทางตอนล่างของเกาะเหนือ เป็นเมืองศูนย์กลางราชการของประเทศและเป็นที่ตั้งของรัฐสภา กระทรวง และกรมต่างๆ เวลลิงตันเป็นเมืองขนาดไม่ใหญ่มีชื่อเสียงในเรื่องของศิลปะ ร้านกาแฟร้านอาหารและ ผู้คนมีความเป็นมิตรมาก

Wellington College ตั้งอยู่บน พื้นที่ขนาด 12 เฮคเตอร์ โรงเรียนในตัวเมือง Wellington อยู่ใกล้กับสถานที่ราชการ ย่านธุรกิจ สถานที่เล่นกีฬา มหาวิทยาลัย ท่ามกลางแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรม

Wellington College (2)
Wellington College (3)
Wellington College (4)
WellingtonCollege6
WellingtonCollege4
WellingtonCollege2
WellingtonCollege1
WellingtonCollege3
WellingtonCollege5
Wellington College (2)
Wellington College (3)
Wellington College (4)
WellingtonCollege6
WellingtonCollege4
WellingtonCollege2
WellingtonCollege1
WellingtonCollege3
WellingtonCollege5
previous arrow
next arrow