Capital School of English

เรียนภาษาอังกฤษที่ Bournemonth - เรียนภาษาที่อังกฤษ
เมือง Bournemonth
Year / Grade 16 ปี ขึ้นไป
หลักสูตร English: General English, English: IELTS
ประเภทที่พัก โฮสต์
วันที่ เริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ขึ้นไป

Capital School of English สถาบันภาษาที่ก่อตั้งมานานกว่า 10 ปี ได้รับการ accredited โดย British Council อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์กร English UK, RALSA และ Quality English อีกด้วย

สำหรับโรงเรียน Capital School of English ประกอบไปด้วยห้องเรียนจำนวน 15 ห้อง รวมถึงอินเตอร์เนต wifi ทั่วทั้งโรงเรียน นอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยอาทิ Interactive Whiteboards

บอร์นมัธ (Bournemouth) เมืองตากอากาศชายทะเลริมฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ห่างจากเมืองลอนดอนเพียง 2.5 ชั่วโมงโดยรถโค้ชหรือรถไฟ จากการที่เมืองบอร์นมัธประกอบไปด้วยผู้คนที่มีน้ำใจไมตรีและอัธยาศัยดี และเต็มไปด้วยสีสันต่างๆมากมายซึ่งรวมถึงสถานที่ช้อปปิ้ง ร้านค้า ร้านอาหาร สวนสนุกริมทะเล ทำให้เมืองบอร์นมัธเป็นเมืองที่มีความลงตัวอย่างมากสำหรับนักเรียนต่างชาติในการเข้าไปอาศัยและเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เมืองบอร์นมัธแห่งนี้ถือเป็นเมืองที่มีสถาบันภาษาตั้งอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ

สำหรับโรงเรียน Capital School of English นั้น ตั้งอยู่บริเวณถนน Wimborne Road ซึ่งเป็นบริเวณที่ปลอดภัยและมีร้านค้าอาหารให้เลือกซื้อได้ โดยสามารถเดินทางเข้าสู่ City Centre ได้โดยใช้เวลาเพียง 20 นาทีโดยรถโดยสารประจำทาง

 

View Larger Map

สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปที่สนใจเรียนหลักสูตรดังนี้

  • General English 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • General English 18.75 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • IELTS 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • IELTS 18.75 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

จากการที่ Capital School of English ตั้งอยู่ในบริเวณที่พักอาศัย (Residential Area) ทำให้โรงเรียนนี้มีจุดเด่นในด้านการจัดหาโฮสต์แฟมิลี่ ซึ่งทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญในการคัดสรรเลือกโฮสต์แฟมิลี่ที่มีประสบการณ์ อีกทั้งยังมีการเยี่ยมเยือนและตรวจสอบอยู่เป็นประจำ

น้องๆ ที่สนใจ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอประเมินค่าใช้จ่ายโปรแกรมเรียนภาษาต่างประเทศได้ที่

โทร 095-592-2536, 082-693-3260

Line: @gentedutainment

อีเมลล์: [email protected] โดยแจ้งข้อมูลเบื้องต้นดังนี้

  • ช่วงระยะเวลาที่ต้องการเดินทางและจำนวนสัปดาห์
  • ต้องการเรียนแบบครึ่งวันหรือเต็มวัน
  • ประเทศและเมืองที่สนใจ หรือความต้องการของประเภทของเมืองที่สนใจ
  • งบประมาณที่มี
  • รูปแบบที่พัก
  • เบอร์โทรและ Line ID ที่สามารถติดต่อกลับได้

ทั้งนี้ ทาง GENT ขอแนะนำให้น้องๆ โทรมาพูดคุยปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ เพื่อที่จะได้คัดเลือกโรงเรียนและหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของน้องๆ ได้มากที่สุด